Opiskelu

äiden ryhmätehtävien tarkoituksena ei ole antaa vinkinomaisesti pikaratkaisuja hyvinvoinnin tai opiskelumotivaation tukemiseen. Tehtävien kautta on pikemminkin mahdollista vahvistaa hyväksyvää ja armollista suhdetta opiskeluun ja elämään etä-olosuhteissa.

Siniseen paitapuseroon sonnustautunut nuori miesoletettu opiskelija kirjastossa tietokoneen äärellä
Handsome male student in a university library working on laptop. Young man studying on school assignment.

Oheisia vaihtoehtoisia tehtäviä voidaan teettää kurssin alussa tai sen aikana pienissä pohdintaryhmissä (3-4 henkeä). Niiden tehtävänanto toteutetaan niin, että alku koostuu yksilöpohdinnasta, joka sitten puretaan pienryhmäkeskustelussa. Pienryhmä ohjeistetaan jakamaan ajatuksensa pienryhmän kesken niin, että kaikki tulevat kuulluksi ja on tasapuolinen mahdollisuus kertoa ajatuksistaan. Tämän voi tehdä esimerkiksi kierroksena, jossa kukin puhuu vuorollaan sovitussa järjestyksessä ja muut kuuntelevat keskeyttämättä. Tarkoitus on keskustella pienryhmissä; ajatuksia ei ole tarpeen raportoida opettajalle tai koko kurssille. Toki lopuksi voi kysyä yleisellä tasolla, haluaako joku jakaa jonkun ajatuksen pienryhmästä koko ryhmälle.

 • Pohtikaa aluksi etäopiskelun herättämiä fiiliksiä: Millaisia kokemuksia minulla on etäopetuksesta? Onko tämän kurssin etätoteutuksessa jotakin, mitä mietityttää tai epäilyttää? Pohtikaa sitten:
  Mitä voisin tehdä, jotta opiskelukokemus kurssilla olisi itselleni ja muille antoisa? Voinko itse jotenkin auttaa kanssaopiskelijoita viihtymään ja voimaan hyvin tällä kurssilla?
 • Etäopiskelu haastaa jokaista opiskelijaa. Jakakaa kokemuksenne, kuinka olette onnistuneet opiskelemaan etänä, ja säilyttämään keskittymiskyvyn?
 • Jakakaa yhdessä mielikuvittelun hetki: Missä haluaisin olla 5 vuoden kuluttua? Voimme vain arvailla vastauksia tähän kysymykseen. Kuitenkin jo pelkkä kuvitteellinen irrottautuminen näistä olosuhteista auttaa ottamaan hetkeksi etäisyyttä nykytilanteesta ja kohottautumaan henkisesti.

OPISKELIJOIDEN KUULEMINEN ETÄOPISKELUN JÄRJESTÄMISESSÄ:

Kurssin joustavasta suoritustavasta keskusteleminen: Opiskelijat tuottavat pienryhmissä kurssin opettajalle ajatuksia kurssin toteutukseen liittyvistä keinoista, jotka tukisivat kurssin opiskelua etäolosuhteissa. Yksi kirjaa tuotokset ylös, ja toimittaa vastaukset kurssin vetäjälle.

RYHMÄKOKEMUSTA TUKEVIA IDEOITA ETÄOPETUKSEN JÄRJESTÄJÄLLE:

 • Epävirallisen keskustelun fasilitointi: Pystyykö kurssillesi luomaan ”luentosalin aulan”, pienen aikaikkunan ennen varsinaista aloitusta, mikä mahdollistaisi kuulumisten vaihdon etäyhteyksillä ennen luentoa tai sen jälkeen?
 • Tutustuminen ja ryhmäytyminen kurssilla: Onko mahdollisuutta ”kotiryhmien” muodostamiseen, jolloin samat opiskelijat olisivat aina samoissa pienryhmissä opetusalustoilla, kuten zoomin breakout -roomeissa?
 • Tartu myötä-innon ja positiivisen palautteen mahdollisuuteen: Pyydä joskus opiskelijoitasi antamaan vertaispalautteen yhteydessä pelkästään positiivista palautetta. Opiskelijat voivat kertoa toisilleen esim.:
  • Mikä esityksessäsi/työssäsi/sanomassasi oli kiinnostavaa/innostavaa?
  • Mitä uusia ajatuksia se minussa herätti, miten se laajensi ajatteluani?
  • Mistä haluaisin kuulla lisää?

Tehtävät on suunnitellut Laura Heimonen ja Sini Forssell Nyyti Ry:stä. Kiitos hyvistä keskusteluista myös yliopistonopettaja Tommi Mäkiselle Jyväskylän yliopistoon.

Mielenkiintoisia linkkejä etäopetuksen suunnitteluun:

Compassionate Flexibility and Self-Discipline: Student Adaptation to Emergency Remote Teaching in an Integrated Engineering Energy Course during COVID-19:

Sini Forssell


Asiantuntija, Myötätuntoa korkeakouluihin -hanke

Avainsanat: ,