Hyppää sisältöön

Opintovalmentajan tervehdys

Aikataulutuksen, opintojen rytmityksen ja vertaistuen merkitys etäopinnoissa

On hyvin suuri määrä toisen asteen ja korkeakouluopiskelijoita, jotka ovat jääneet melko yksin koronaepidemian aikana. Monet ovat tehneet yli vuoden kotonaan opinnäytetöitään, etäopintojaan tai vaativia yliopistotasoisia kursseja. Jos kurssit suoritetaan vain nettimateriaalien pohjalta, ei opiskelija pääse edes etäyhteyksien kautta näkemään muita.  

Miten pärjätä kotona, kun kukaan ei ole sanomassa, mitä tehdä? Ei ole lukujärjestystä, joka sanoo: mene koululle tähän aikaan kuuntelemaan luentoa. On vain valtava määrä erilaisia verkko-opiskelupohjia, tenttejä, deadlineja ja tehtäviä. Näistä pitäisi saada jonkinlainen järkevä kokonaisuus rakennettua, jotta opinnot etenisivät toivottua ja vaadittua vauhtia.  

Me Klubitalolla tiesimme jo ennen koronaakin, että VERTAISTUELLA on opinnoissa ja varsinkin etäopiskelussa valtavan iso merkitys. On tärkeää tietää, että tuolla jossain on toisia, jotka ovat samassa tilanteessa. Kokoonnutaan virtuaalisesti yhteen ja opiskellaan. Tämä myös RYTMITTÄÄ päivää hyvin. Jos aamusta saa kontaktin muihin opiskelijoihin, on motivaatio nousta ja aloittaa opinnot täysin eri tasolla kuin yksin puurtaessa.  

Rytmityksessä on hyvä ottaa huomioon oma VIREYSTILA ja AKTIIVISIN AIKA tehdä opintoja. Yleensä tämä sijoittuu aamupalan ja lounaan väliin. Tämä on hyvä aika jo siksikin, että opiskelut saadaan hoidettua heti päivän alussa. Näin päivä ei kulu opinnoista stressaamiseen tai sen miettimiseen, milloin opinnot tulisi aloittaa. Lounaan jälkeiseen aikaan on hyvä ajoittaa ulkoilu ja liikunta, varsinkin jos iltapäivällä vielä aikoo opiskella. Näin ruuan jälkeinen väsymys ei yllätä liiaksi, vaan vireystila nousee jälleen tasolle, jossa opinnot sujuvat.  

Toinen tutkimuksissakin noussut ja meillä yksilövalmennuksessa huomattu tärkeä seikka etäopintoja ajatellen on, että opinnot AIKATAULUTETAAN hyvin tarkkaan. Etäopiskelun voi tehdä tarvittaessa yhtä tarkkaan aikataulutetuksi kuin lukujärjestyspohjaisenkin opiskelun. Näin voi katsoa omasta aikataulustaan, milloin tekee ja mitä, jolloin ei tarvitse käyttää aivokapasiteettia sen miettimiseen, mitä missäkin välissä opiskelee. Tärkeää on aikatauluttaa myös LEPO- JA VAPAAPÄIVÄT JA -HETKET. Helposti sorrumme opiskelemaan liikaa ja liian intensiivisesti. Lepohetket ovat yhtä tärkeitä opiskelun kannalta kuin työskentelyhetketkin.  

Opinnot kannattaa PILKKOA aikatauluunkin tarpeeksi pieniin osiin. Katso ensin kaikki DEADLINET, TENTIT, TEHTÄVÄT ja osasuoritukset jokaisesta kurssista ja laita ne omaan lukujärjestykseesi. Tämän jälkeen kannattaa aikatauluttaa päivittäiset tekemiset, joiden avulla deadlinet pitävät. Näin muodostuu itse tehty lukujärjestys, jota noudattamalla pääsee maaliin.  

Kaikkein tärkeintä on kuitenkin löytää ilo ja motivaatio etäopinnoissakin, varsinkin, jos tämä tyyli opiskella ei ole se kaikkein mieluisin. Siihen opiskelukaverit ovat äärimmäisen hyvä apu. Kannattaa tarkistaa, mitä tukea oma oppilaitos tarjoaa, mutta myös muun muassa Klubitalon opiskelijoiden vertaistukiryhmä vastaa tähän tarpeeseen hyvin.  

Kerrataanpa sitten hieman. Tärkeintä etäopiskelussa on: sisäisen motivaation löytäminen, sosiaalinen tuki vertaisilta, aikataulutus ja parhaimman vireystilan tunnistaminen. Etäopiskelussa olennaista on myös SÄÄNNÖLLINEN PÄIVÄRYTMI. Jos unet venyvät liian pitkään, ei aamupäivän vireystilaa saavuteta. Myös ruokarytmi on hyvä pitää tasaisena. Näin koko päivän voi rytmittää ruokailujen mukaan: aamupalan ja lounaan väli, lounaan jälkeinen aika, välipalan ja illallisen välinen aika. Muistetaan myös VEDEN JUONTI.   

Näillä avuilla selvitään toivottavasti pian loppuvasta etäopintoajasta. Älä jää yksin, seuraa opiskeluun löytyy kyllä!  

Helka Belt 
Opintovalmentaja 
Helsingin Klubitalo, Eskot ry