Hyppää sisältöön

Motivaatio

Sisäisellä motivaatiolla tarkoitetaan tilaa, jossa asioita tehdään henkilökohtaisten syiden takia sen sijaan, että motivaatiota tehdä jotakin asiaa etsittäisiin ulkoisista tekijöistä. Tällöin tekeminen itsessään on sisäisesti palkitsevaa ja sitä tehdään oman kiinnostuksen pohjalta. Läheisesti sisäiseen motivaatioon liittyy myös autonomia eli omaehtoisuus. Tällä viitataan esimerkiksi kokemuksiin omista vaikutusmahdollisuuksistaan. Sisäinen motivaatio ja autonomia sitouttavat tekemiseen. Tällöin sisäinen innostus saa tarttumaan toimeen kerta toisensa jälkeen. Lisäksi sisäinen motivaatio ja autonomia ovat yhteydessä esimerkiksi luovuuteen, prosessoinnin syvyyteen, hyvinvointiin, tyytyväisyyteen, luottamukseen, positiivisiin tunteisiin sekä mielenterveyteen. 

Sisäistä motivaatiota voi herätellä

Sisäistä motivaatiota voi kasvattaa tai herätellä vahvistamalla jotain psykologisista perustarpeistamme eli autonomiaa, omaa kyvykkyyden tunnetta tai kuuluvuuden tunnetta. Yksi esimerkki tästä on asettaa itselleen tavoitteita. On tärkeää, että tavoite ei ole liian suuri. Konkreettisesti tehtävä on hyvä pilkkoa todella pieniin palasiin ja asettaa sen myötä pieniä välitavoitteita. Joka kerta, kun saat pienen palasen tehtävästäsi tehtyä tai pääset välitavoitteeseesi, sisäinen motivaatiosi kasvaa sekä kyvykkyyden ja pystyvyyden tunteesi vahvistuvat.

On myös tärkeää kiittää itseään tavoitteisiin pääsystä. 

Tällöin voit esimerkiksi palkita itsesi jotenkin. Voit miettiä jo etukäteen, mikä on sellainen asia, jolla kiität itseäsi. On se sitten elokuvan katsominen tai vesimelonin ostaminen, on tärkeintä, että palkinto on sinulle mieluinen.  

Sisäistä motivaatiota voit vahvistaa myös miettimällä, miksi opiskelu, tehtävä tai opiskelun aihe on juuri sinulle henkilökohtaisesti tärkeää. 

  • Opitko tehtävästäsi jotakin tärkeitä taitoja, joita voit soveltaa jollakin elämäsi osa-alueella?
  • Onko tulevaisuudessasi jokin unelma, jonka toteutumiseen tarvitset opintojasi?
  • Onko aihe sellainen, josta haluat tietää kovasti lisää? 

Opinnoissa on väistämättä myös osa-alueita, jotka eivät ole niin mieluisia, ja joihin voi olla vaikea motivoitua. Jos aloittaminen tuntuu vaikealta tai motivaatio on kadoksissa, voit kokeilla olisiko tästä linkistä löytyvistä aloittamisen keinoista apua.

Harjoitteet

  • Kokeile isomman tavoitteen pilkkomista pieniin välitavoitteisiin. Tämän jälkeen listaa pieniä konkreettisia tekoja, joilla pääset välitavoitteeseen haluamassasi aikataulussa. Voit lukea lisää tavoitteiden asettamisesta ajanhallinta-osiosta, johon pääset tästä.
  • Kun saat kehun tai koet onnistuneesi jossain, kirjoita se ylös johonkin näkyvään paikkaan tai kerää näitä vihkoon. Näin voit palata niihin myöhemmin ja muistuttaa itseäsi kyvykkyyksistäsi.  
  • Pohdi esimerkiksi vihkoon. Miksi opiskelet? Miksi teet tiettyä kurssia tai tehtävää? Mikä sinua motivoi?  
  • Mieti hetkeä, jolloin olet tuntenut onnistumisen tunnetta. Millainen hetki tulee mieleesi? Mitä silloin tapahtui? Mitä taitojasi sait hyödyntää silloin? 

Videot 

Tämän osion videoilla sosiaalipsykologian opiskelija Roosa Tähtinen puhuu muun muassa motivaatiosta sekä suorittamiskeskeisyydestä ja sen vähentämisestä.

Roosan esittäytymisvideo:

Seuraavalla videolla Roosa kehottaa pohtimaan, mitkä asiat motivoivat sinua opinnoissasi:

Tässä kolmannessa videossa Roosa kiteyttää, mitä on ulkoinen motivaatio.

Seuraavalla videolla kehotetaan pohtimaan suorittamispaineiden syitä sekä miettimään, miten voimavarojen määrän voi opiskelijana pitää riittävänä.

Tällä videolla Roosa kertoo, kuinka tärkeää on muistaa somevertailun paineissa juuri ne omat merkitykselliset asiat, joita haluaa tavoitella elämässä.