Hyppää sisältöön

Lähteet

Grandell, Ronnie (2015) Itsemyötätunto. Helsinki: Tammi.

Hefferon, Kate & Boniwell Ilona (2011) Positive Psychology. Theory, Research and Applications. Maidenhead, Berkshire: Open University Press/McGraw-Hill.

Instagram-tili @omassatahdissa

Kallio, Maaret (2016) Lujasti lempeä. Helsinki: WSOY.

Kuypers, Leah M. (2013) The Zones of Regulation. A Framework to Foster Self-Regulation. Sensory Integration Special Interest Section Quarterly / American Occupational Therapy Association 36:4, 1–4. [pdf]

Markkanen, Minna & Isaksson, Maija & Toivonen, Venla & Ukkola, Erkki (2020) Hallitse rahojasi. Miten tukea itsenäistyvää nuorta ottamaan omat raha-asiat haltuun? https://www.takuusaatio.fi/wp-content/uploads/2020/12/Hallitserahojasi_nuoret_toolkit.pdf. Viitattu 5.5.2021.

Pihlaja, Satu (2018) Aikaansaamisen taika. Näin johdat itseäsi. Jyväskylä: Atena.

Pihlaja, Satu (2019) Aikaanaamisen taika. Työkirja. Jyväskylä: Atena.

Raivio, Markus & Raivio, Jouko (2020) Toipuva mieli. Opas toipumisorientaatioon. Jyväskylä: PS-kustannus.

Siltanen, Marjo & Lindberg, Annina & Savolainen, Minna (2016) Opas elämäntaitojen ohjaamiseen ammatillisessa koulutuksessa. https://www.nyyti.fi/wp-content/uploads/2016/09/ela%CC%88ma%CC%88ntaitoopas_netti2-1-1.pdf. Viitattu 24.5.2021.

Schwinger, Malte & Otterpohl, Nantje (2017) Which one works best? Considering the relative importance of motivational regulation strategies. Learning and Individual Differences 53, 122–132. [pdf]

Uusitalo-Malmivaara, Lotta (toim.) (2014) Positiivisen psykologian voima. Jyväskylä: PS-Kustannus.

Yli-Kaitala, Kirsi & Toivanen, Minna & Viljanen, Olli & Janhonen, Minna (2016) Fokus kateissa, aika palasina? Ajanhallinnasta asiantuntijatyössä. https://www.ttl.fi/wp-content/uploads/2016/12/ajanhallinta-asiantuntijatyo.pdf. Viitattu 4.5.2021.