Hyppää sisältöön

Tutkimustietoa opiskelijoiden nykytilasta

Tältä sivulta löydät kootusti tietoa korkeakouluopiskelijoiden nykytilasta. Kootut tiedot perustuvat tutkittuun tietoon.

Miten tämän päivän opiskelija voi?

 • Joka neljäs opiskelija kokee haitallista yksinäisyyttä
  • Korkeakouluopiskelijoista joka neljäs (24 %) koki itsensä yksinäiseksi joko melko usein tai jatkuvasti (KOTT 2021).
 • Opiskelijoiden yksinäisyyden tunteen lisääntyivät korona-aika
  • Kolme viidestä (63 %) korkeakouluissa opintojaan suorittavista kertoi yksinäisyyden tunteen lisääntyneen koronaepidemian aikana (KOTT 2021).
 • Opiskelijoiden yhteisöön kuulumisen tunne vähentynyt selvästi
  • Korkeakouluopiskelijoiden kokemus oman alan opiskelijoiden yhteisöön kuulumisesta on vähentynyt 19 prosenttiyksikköä (Opiskelijabarometri 2022)
 • Lähes kolmannes opiskelijoista ei tunne kuuluvansa mihinkään ryhmään
  • Korkeakouluopiskelijoista 29 % ei koe kuuluvansa mihinkään ryhmään (KOTT 2021).
 • Opiskelijoista kolmanneksella ahdistuksen ja masennuksen oireita
  • Joka kolmas korkeakouluopiskelija kärsii ahdistuksen ja masennuksen oireista. Opiskelijoilla psyykkisiä oireita ja kuormittuneisuutta näkyi suhteessa enemmän kuin koko aikuisväestössä. (KOTT 2021.)
 • Reilusti yli puolet opiskelijoista ei koe saavansa tarvitsemiaan mielenterveyspalveluja
  • 65 % mielenterveyspalveluita tarvinneista ei koe saaneensa niitä tarpeeksi (KOTT 2021).

Lisätietoa

Lähteet