Hyppää sisältöön

“En ole enää niin yksin” – tukea opintoihin klubitaloilta

Takaisin opintoihin -hankkeessa yhteistyö Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry:n opintovalmennuksen kanssa alkoi jo hankkeen suunnitteluvaiheessa. Hanketta ideoitiin yhdessä opintovalmentajien ja valmennukseen osallistuvien opiskelijoiden kanssa. Mitä Klubitalojen opintovalmennus on ja millaista tukea valmennuksesta voi saada? Itä-Helsingin Klubitalon opintovalmentaja Aino Hollon kirjoittaman jutun myötä tutustumme opintovalmennukseen. Lainaukset ovat ESKOT ry:n klubitalojen jäsenten kokemuksia opintovalmennuksesta.  

“Olen saanut ryhmästä antoisalta tuntuvaa yhteisöllisyyttä, mikä on elämässäni muuten tällä hetkellä aika vähäistä.” 

Varsinkin jos opinnot ovat viivästyneet tai olleet tauolla, saattaa opiskelija jäädä opintoihin liittyvien pulmien kanssa yksin. Silloin eteenpäin pääseminen ja ongelmien ratkominen saattaa tuntua ylivoimaiselta. Haasteiden kanssa ei kuitenkaan tarvitse jäädä yksin, vaan tarjolla on monenlaista tukea, esimerkiksi klubitalojen opintovalmennus.  

“Klubitalolla kunnioitetaan jokaisen omaa tahtoa, täällä ei tuputeta sellaista, mitä ei itse halua.” 

Monilla klubitaloilla työskentelee opintovalmentajia, joilta klubitalojen jäsenet voivat saada yksilöllistä opintovalmennusta. Klubitalon opintovalmennukseen voi hakeutua kuka tahansa opiskelija tai opintoja pohtiva opiskeluasteesta riippumatta. Tapaamisilla keskitytään juuri niihin asioihin, jotka kukin kokee itselleen tärkeiksi. Yhdessä voidaan pohtia esimerkiksi ajanhallintaa, opiskelutekniikkaa, motivaatiota tai omaa hyvinvointia. Apua saa myös vaikkapa tukihakemusten tai oppilaitoksen lomakkeiden täyttämisessä.  

“Klubitalolle voi tulla kädet levällään eikä tarvitse tietää mistään mitään ja sitten sitä sotkua lähdetään selvittämään.”  

Opintovalmennus on paljon muutakin kuin vain opintojen tukemista. Opintovalmentaja on rinnallakulkija ja kannustaja ja koko klubitaloyhteisö tsemppaa opiskelevia jäseniä. Klubitaloilla hyvinvoinnin tukeminen voi tarkoittaa avun äärelle saattamista, talousasioiden selvittelyä tai pohdintaa siitä, miten voisi saada uusia ystäviä. Opiskelu ei ole muusta elämästä irrallaan, vaan elämäntilanne vaikuttaa opintoihin moninaisin tavoin. Siksi ihminen kohdataan opintovalmennuksessa kokonaisuutena, ei vain opiskelijana.   

“Ryhmässä kuulen muiden opiskelijoiden tilanteista, mikä antaa tunteen siitä, että en ole yksin ongelmieni kanssa, vaan on muitakin opiskelijoita, jotka kamppailevat erilaisten ongelmien parissa. Vertaistuki on hyvä asia!”  

 Vertaistuki on korvaamatonta apua ja samanlaisten ongelmien parissa painivien ratkaisut ja muiden tarinat kannustavat. Klubitaloilla kokoontuu opiskelijoiden vertaisryhmiä, joissa pohditaan opintoihin liittyviä asioita. Aiheet valitaan ryhmäläisten kesken ja jokainen voi jakaa omista kokemuksistaan sen verran kuin haluaa. Ryhmäkeskusteluissa saa uusia näkökulmia ja haasteiden sanoittaminen usein selkeyttää tilannetta. 

“Saan tulla ryhmään sellaisena kuin olen ja olen siten myös riittävä.” 

Vertaisryhmiin osallistuneet jäsenet kertovat, että ryhmässä ei tarvitse esittää mitään. Vaikeuksista voi puhua avoimesti eikä tarvitse pelätä leimautumista. Moni kokee, että haasteita on vaikea ottaa puheeksi oppilaitoksessa, mutta vertaisten kanssa ei tarvitse esittää olevansa paremmassa kunnossa kuin on. Vertaisten kokemuksista saa hyviä vinkkejä omankin tilanteen ratkomiseen.  

Klubitalolta saatava tuki on kokonaisvaltaista. Jäsenyys on aikarajoitteeton, joten tukea saa myös valmistumisen jälkeen esimerkiksi työllistymiseen. Klubitalolla voi harjoitella vuorovaikutustaitoja, arjenhallintaa, vuorokausirytmiä ja vastuunottoa. Työntekijät voivat myös tulla jäsenen tueksi oppilaitokseen tai virastoihin.  

Usein ratkaisut löytyvät kohtaamisissa muiden ihmisten kanssa. Klubitalojen toiminnasta voi poimia ne toimintamuodot, jotka parhaiten tukevat omien tavoitteiden saavuttamista. Saman katon alta löytyy mahdollisuuksia moneen.  

Suomen Klubitalot ry:n sivuilta voit lukea lisää ja löydät lähimmän klubitalosi yhteystiedot.  


 “Kivointa on lämmin ilmapiiri ja se, että on tervetullut olo.”  

Klubitalot ovat yhteisöjä, joissa voi vahvistaa työelämä- ja opiskelutaitojaan. Jäseneksi pääsee kuka tahansa, joka kokee tarvitsevansa tukea omassa hyvinvoinnissaan tai esimerkiksi mielenterveysongelmista toipumisessa. Klubitalolta saatu tuki on aikarajoitteetonta ja maksutonta. Jokainen asettaa tavoitteensa itse ja niissä edetään oman jaksamisen mukaan. Tavoitteet voivat liittyä esimerkiksi työllistymiseen, opiskeluun, arjenhallintaan tai vaikkapa vuorovaikutustaitojen harjoitteluun.