Hyvinvointi, LHBTIQA+

Tänään 17.5. vietetään kansainvälistä homo-, bi- ja transfobian vastaista päivää. Päivä tunnetaan myös nimellä IDAHOBIT, International Day Against Homophobia, Biphobia and Transphobia. Teemapäivän tarkoituksena on tehdä näkyväksi lhbtiqa+-ihmisiin kohdistuvaa syrjintää ja niitä tekijöitä, jotka estävät sateenkaari-ihmisten yhdenvertaisuuden toteutumista. Nyyti ry:n tavoitteena ovat kampukset, joissa jokainen voi kokea olevansa turvassa, nähty ja arvostettu korkeakouluyhteisön jäsen. 

17.5.1990 Maailman terveysjärjestö WHO poisti homoseksuaalisuuden kansainvälisestä sairausluokituksesta. Samainen päivä valikoitui myöhemmin kansainväliseksi sateenkaari-ihmisten kohtaaman syrjinnän vastaiseksi teemapäiväksi.  IDAHOBIT päivän tarkoituksena on lisätä näkyvyyttä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen syrjinnän ja väkivallan kokemuksille, ja vahvistaa lhbtiqa+-ihmisten yhdenvertaisuutta. IDAHOBIT -päivän teemana tänä vuonna on No one left behind – equality, freedom and justice for all.  

EU:n perusoikeusvirasto FRA julkisti tällä viikolla tuloksia kyselytutkimuksesta, jolla kartoitettiin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten tilannetta Euroopassa. Tulosten mukaan yhä useampi sateenkaari-ihminen on avoin identiteetistään. Samaan aikaan lhbtiq+-ihmisten kohtaama häirintä ja väkivalta ovat lisääntyneet verrattuna vuoden 2019 kyselytutkimukseen. Myös mielenterveyden haasteet koskettavat erityisesti sateenkaari-ihmisiä: yli kolmasosa tutkimukseen osallistuneista oli harkinnut itsemurhaa. Perusoikeusvirasto kehottaa valtioita ryhtymään toimiin muun muassa viharikosten ja syrjinnän vähentämiseksi, sekä laadukkaiden ja saavutettavien mielenterveyspalveluiden takaamiseksi. 

Vähemmistöstressi, syrjivät rakenteet, ja kaikenlaisen häirinnän ja väkivallan pelko vaikuttavat sateenkaari-ihmisten mielenterveyteen – myös korkeakouluissa. Qaareva ry:n Helsingin yliopiston queer-opiskelijoille tekemässä yhdenvertaisuuskyselyssä nousi esille, että hetero- ja cisnormatiivisuus näkyy korkeakoulujen arjessa esimerkiksi opetussisällöissä, tilaratkaisuissa, järjestelmissä ja palveluissa. 

Nyyti ry on halunnut tarttua näihin haasteisiin käynnistämällä hankkeen sateenkaariopiskelijoiden mielenterveyden edistämiseksi. Hankkeen tarkoituksena on tarjota tukea vähemmistöstressin kokemuksiin vertaisryhmätoiminnalla, ja toisaalta lisätä tietoisuutta ja muuttaa toimintatapoja kouluttamalla korkeakoulujen henkilöstöä ja tekemällä vaikuttamistyötä. Tavoitteenamme on, että korkeakouluissa olisi keinoja toteuttaa seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuuden kannalta saavutettavampaa opetusta, opiskelijahuoltoa ja opiskelijajärjestötoimintaa. 

Meille hankkeen työntekijöille on tärkeää, että sateenkaariopiskelijat saavat äänensä kuuluviin ja pääsevät vaikuttamaan myös siihen, miten me hanketta toteutamme. Haluamme siis rohkaista sinua queer-opiskelija, olemaan yhteydessä meihin kaikenlaisten ideoiden, ajatusten, toiveiden ja ehdotusten kanssa. Tehdään yhdessä korkeakouluista sateenkaarevasti saavutettavia! 

terkuin, 
Anders ja Sanni, Sateenkaariopiskelijoiden mielenterveyden tukeminen –hanke 
anders.hulden@nyyti.fi, sanni.laurila@nyyti.fi 

Lähteet 
Euroopan perusoikeusvirasto FRA. EU LGBTIQ survey III LGBTIQ Equality at a Crossroads: Progress and Challenges. Country Data – Finland. Viitattu 15.5.2024. 

The History of IDAHOBIT – May 17 (19.3.2023). https://www.idahobit.org.au/news/the-history-of-IDAHOBIT-may-17 

Qaareva ry:n yhdenvertaisuusselvitys, ei vielä julkaistu.