Mieheys, Miesten mielenterveys, Tunteet

Viime vuosina on puhuttu paljon toksisesta maskuliinisuudesta1, jonka monet miehet kokevat syyllistäväksi. Heitä harmittaa, että heitä voidaan pitää itsearvoisesti huonoina ihmisinä heidän mieheytensä takia. Oli tuntemus perusteltu tai ei, olisi mielestäni hyvä korostaa välillä myös mieheyden positiivisia puolia. En ole ajatukseni kanssa yksin. Nyyti ry:n MiehenTila-hankkeen taustatutkimuksessa selvisi, että miehet toivoisivat julkisuudessa esiintyvän enemmän positiivisia miesroolimalleja. He haluaisivat, että miehillekin annettaisiin lupa voimaantua.

Miten mieheys voi tukea mielenterveyttä

Itse uskon, että mieheydestä voi olla suuri apu mielenterveyden hoitamisessa. Miehet kokevat helposti häpeää huonosta olotilastaan, koska he voivat kokea velvollisuudekseen pärjätä yksin. Tämä kokemus voi tehdä avun hakemisesta hankalaa, mutta hieman nurinkurisesti juuri tämä hankaluus voi tarjota oivan tilaisuuden mieheyden harjoittamiselle. Omien ongelmiensa esiin tuominen vaatii nimittäin rohkeutta, joka arvona liitetään perinteisesti mieheyteen. Läheiselle tai ammattilaiselle avautuminen ei välttämättä vaikuta kovin urhoolliselta teolta, mutta se voi olla sitä subjektiivisella tasolla. Rohkeus edellyttää jonkin vaikealta tuntuvan asian ylittämistä, joten avun hakeminen voi olla monelle miehelle suuri ja palkitseva ponnistus.

Rohkeuden lisäksi myös suora toiminta liitetään usein miehiin; he haluavat ratkaista ongelmia. Tällainen mentaliteetti voi stereotyyppisyydestään huolimatta olla vahva voimavara mielenterveyden kuntouttamisessa. Parantumisprosessi saattaa olla pitkäaikainen, joten siinä onnistuminen vaatii kärsivällistä työtä. Ratkaisukeskeisyys voi helpottaa hoitosuhteeseen sitoutumista ja olla avuksi mielenterveyttä tukevien rutiinien noudattamisessa. Yksi tällainen rutiini on liikunta. Mikä tahansa fyysinen aktiivisuus tekee mielenterveydelle hyvää, ja monet urheilulajit voivat olla hyviä keinoja toteuttaa itseään. Muita ratkaisukeskeisiä keinoja mielenterveyden tukemiseksi ovat esimerkiksi ruokavalion parantaminen, riittävään unen turvaaminen ja kodin siisteyteen panostaminen. Ne ovat konkreettisia tekoja oman hyvinvoinnin edistämiseksi.

Mieheydestä voi löytää myös oma-arvontuntoa kohottavia puolia. Kun mieli oireilee, on itsetunto yleensä matala. Tällöin kannattaa yrittää nähdä itsessään positiivisia ominaisuuksia. Voi kuitenkin tuntua hankalalta löytää niitä juuri mieheyden näkökulmasta, sillä miesten arvoa on perinteisesti mitattu heidän saavutuksillaan. Entä jos mieheydestä voisikin olla ylpeä ihan vain sen itsensä vuoksi? Mieheyden ei tarvitse vertautua mihinkään ollakseen olemassa merkityksellisellä tavalla. Tarvitaan enemmän ulostuloja, jotka pitävät miehenä elämistä arvossa ilman vastakkainasetteluja. Mieheys voi olla hieno ominaisuus monilla eri tavoin, ja tämän toivoisin kaikkien mielenterveyden ongelmien kanssa elävien miesten oivaltavan.

  1. Toksinen maskuliinisuus tarkoittaa maskuliinisina pidettyjä piirteitä, jotka ovat miehille ja heidän lähipiirilleen haitallisia, kuten esim. väkivallan ihannoiminen, tunteettomuus, pakkoon pärjätä yksin (yksin pärjäämisen kulttuuri), naisten alistaminen. Termiä käytetään yleensä kuvaamaan kapeita, perinteisiä tai stereotyyppisiä maskuliinisia normeja, jotka muotoilevat poikien ja miesten elämää. Vaikka maskuliinisuus voi olla vahingollista, toksisella maskuliinisuudella ei tarkoiteta kaiken maskuliinisuuden olevan sellaista. ↩︎
Akseli Salminen


Akseli Salminen opsikelee sosiaalipsykologiaa Tampereen yliopistolla ja suorittaa korkeakouluharjoitteluaan Nyyti ry:n MiehenTila-hankkeessa.

Avainsanat: , , ,