Myötätunto

Ensimmäisen toimintavuotemme tullessa täyteen on luonteva aika pysähtyä summaamaan havaintoja ja kokemuksia myötätunnon edistämisestä yliopistoyhteisössä. Kysyimme juttuun erityisesti pilottiyliopiston henkilökunnan havainnoista ja oivalluksista hankkeen projekteissa.

Henkilöstösuunnittelija Saara Minkkinen on seurannut mielenkiinnolla henkilöstölle suunnattuja ”Myötätunnosta hyvinvointia” -valmennuksia.

Saara kokee myötätunnon teemana ajankohtaiseksi ja tärkeäksi, ja sen merkityksen korostuvan näin poikkeusaikana.

-Myötätunto ja itsemyötätunto ovat selvästi teemoina herättäneet meillä paljon kiinnostusta. Opiskelijoiden hyvinvointineuvojille kohdennetussa pilottikoulutuksessa nousi oivallus myötätunnosta ja armollisuudesta itseä kohtaan, mikä koettiin puolestaan edellytykseksi myötätunnon osoittamiseen muita kohtaan, Saara tiivistää osallistujien kokemuksia.

-Tällaisen ajattelun soisin kernaasti meillä lisääntyvän, jotta yliopistosta tulisi entistä hyvinvoivempi työpaikka, Saara lisää.

Yliopistonopettaja Tommi Mäkinen on mukana kehittämässä ryhmämuotoista vertaismentorointia hankkeen koordinaattorin Sini Forssellin kanssa.

Hän on pohtinut monista näkökulmista myötätuntomentoroinnin mahdollisuuksia juuri yliopistoyhteisössä.

-Yliopistossa ja etenkin työelämässä muutosten tuoma epävarmuus sekä vaatimukset uuden oppimiselle ja itsensä kehittämiselle haastavat ihmisten hyvinvointia. Itsemyötätunto- ja myötätuntotaidot ovat oman elämän ja työelämän kannalta taitoja, joita jokaisen tulisi harjoitella, Tommi tähdentää.

Sini kehuu yhteistyön sujuneen erittäin hyvin myös opiskelijoiden kanssa.

-On ollut hienoa kokea, miten kiinnostuneesti opiskelijat ovat heti ottaneet myötätuntomentoroinnin vastaan. Aivan erityisesti minua on ilahduttanut se, että osallistujat ovat kokeneet ryhmät ilmapiiriltään myötätuntoisiksi ja kiireettömiksi tiloiksi opiskeluarjen keskellä, sekä kokeneet ryhmään kuuluvuutta. Ryhmiä ohjanneiden opiskelijoiden kanssa on ollut todella ilo työskennellä, heillä on niin mahtavan viisas ote asioihin, Sini pohtii.

Sini mainitsee, että mentorointimallin soveltaminen on herättänyt jo kiinnostusta myös jatko-opiskelijoiden keskuudessa. Tästä on hyvä jatkaa kohti syksyä!

Laura Kallio


Myötätuntoa korkeakouluihin -hankkeen hankepäällikkö

Avainsanat: