Hyppää sisältöön

Tunteet kertovat tärkeitä viestejä


Tunteet ovat osa jokapäiväistä elämäämme ja mukana kaikessa mitä teemme. Milloin jokin asia kiukuttaa, milloin on kaihoisa olo, milloin tuntuu siltä, että voisi tikahtua omaan nauruunsa. Kaikilla tunteilla on paikkansa. Myös niillä tunteilla, jotka monesti koemme ”huonoina”. Tunteet kertovat tärkeitä viestejä, joita on hyvä opetella kuuntelemaan. Tunteet myös luovat merkityksiä ja saavat asiat ”tuntumaan joltakin”. Unohda siis jaottelu hyviin ja huonoihin tunteisiin ja ota käyttöösi ajatus: kaikki tunteet ovat tärkeitä. Ilman tunteitasi et olisi sinä.

Sallimalla kaikki tunteet osaksi itseäsi voit hyväksyä itsesi sellaisena kuin olet. Tällöin myös itsetuntosi parantuu ja voit pitää itsestäsi vaikka kaikki ei aina sujuisikaan täydellisesti.

Tunteet vaihtelevat nopeasti saman päivän aikana, kun taas mieliala on pitempikestoinen tila.

Oma tapasi kokea tunteita on juuri oikea

Tunteessa on kyse lyhytkestoisesta, spontaanista ja ohimenevästä reaktiosta. Tunteen herättää jokin ärsyke, joka voi kummuta itsestäsi tai ulkopuolelta. Tunteen kokemiseen liittyy fyysisiä merkkejä, esimerkiksi:

 • sydämen lyöntitiheys kasvaa
 • hikoilu
 • verenpaine nousee
 • punastuminen
 • vapina
 • huonovointisuus

Ei ole olemassa yhtä oikeaa tapaa kokea tunteita. Jokainen kokee ja ilmaisee tunteita yksilöllisesti. Temperamentti, persoonallisuus ja aiemmat kokemukset vaikuttavat esimerkiksi siihen:

 • Miltä eri tunteet tuntuvat kehossamme
 • Millaisia tunnereaktioita eri asiat ja tilanteet herättävät
 • Miten tunteita ilmaisemme

Yksilölliset eromme tunteiden kokemisessa ja ilmaisussa tekevät meistä jokaisesta ainutlaatuisia. Kun annamme tilaa omille yksilöllisille tuntemuksillemme, voimme aidommin hyväksyä itsemme sellaisina kuin olemme.

Vaikeatkin tunteet ovat tärkeitä

Jotkut tunteet on helppo kokea hyvinä ja positiivisina. Niiden kohdalla toiminta on sujuvaa ja helppoa. Esimerkiksi ilo, rakkaus, innostus ja hyväksyntä vapauttavat energiaa ja toiminta sujuu kuin itsestään.

Vaikeat tunteet ovat niitä, joihin monesti suhtaudumme kielteisesti. Esimerkiksi viha, inho, häpeä, pelko, tuska ja epäonnistumisen tunne ovat tunteita, joita on monesti vaikea hyväksyä. Ne ovat kuitenkin yhtä tärkeitä kuin myönteisiksi kokemamme tunteet.

Vaikeat tunteet saavat meidät esimerkiksi

 • valmistautumaan haastaviin asioihin ja tilanteisiin
 • löytämään vaihtoehtoisia ratkaisuja
 • etsimään keinoja muutokselle
 • yrittämään kovemmin
 • suojautumaan vaaroilta

Muista, että tunteen heräämiseen on aina jokin syy. Tunteilla on tärkeitä viestejä kerrottavanaan: joskus ne kertovat asioista, jotka kaipaavat huomiotasi tai henkilökohtaisesta kasvunpaikasta.

Kuulostelemalla tunteidesi viestejä ymmärrät paremmin itseäsi. Itsetuntemuksesi kasvaa ja opit toimimaan paremmin eri tilanteissa. Vuorovaikutus muiden kanssa helpottuu. Itsetuntosi kohoaa kun hyväksyt itsesi kaikkine puolinesi.

Katso video tunteiden kohtaamisesta. Video on EHYT ry:n tuottama, asiantuntijavieraana Nyyti ry:n työntekijä (2017).

Vinkkejä tunteiden käsittelyyn

Tunteiden heräämiselle et voi mitään, mutta aina voit oppia uusia keinoja käsitellä niitä.

Tunteiden kohtaamisessa on hyvä muistaa
 • Tunteet voivat tulla yllättäen. Tunteen voi antaa tulla ja sen voi todeta. Vaikka paha olo ja ahdistus eivät häviäisikään, oma olo helpottuu kun antaa tunteelle luvan.
 • Tunnetta voi kuunnella – miten se vaikuttaa mielialaan ja ajatuksiin, ja miltä se tuntuu kehossa.
 • Aina ei ole mahdollisuutta käsitellä tunnetta silloin, kun se tulee. Sen voi nostaa pintaan esimerkiksi joku uusi tilanne tai tapahtuma, toisen sanat, olemus, ele tai ääni. Tunnetta voi tarkastella silloin tai, jos se on mahdotonta, palata siihen myöhemmin.
 • Koskaan ei ole liian myöhäistä käsitellä aiemmin kohtaamattomaksi jääneitä tunteita.
 • Kiinnitä huomiota tunteisiin, joihin jäät jumiin. Mikä auttaa niistä irti pääsemisessä (esim. liikunta, ulkoilu, mukava tekeminen)?
 • Kuuntele ja arvosta tunteitasi, jotka esim. suojaavat itseä.
Pue tunteesi konkreettiseen muotoon
 • Puhu tunteistasi. Mitä enemmän sitä tekee, sen paremmaksi siinä tulee. Samalla tunteet tulevat helpommin hyväksyttäviksi ja ymmärrettäviksi.
 • Luo tunteelle jokin hahmo mielessäsi. Koska tunne on näkymätön, mutta voimakkaasti totta mielessä, voi mielikuvahahmo tuoda sen hallittavammaksi. Mielikuvilla on mahtava voima.
 • Tee tunteisiin liittyviä harjoituksia. Voit lisätä ymmärrystäsi tunteista esimerkiksi piirtämällä tai muuten visualisoimalla kokemiasi tunteita. Voit myös pitää tunnepäiväkirjaa.
 • Tunteiden liittäminen esimerkiksi musiikkiin tai liikuntaan on erittäin hyödyllistä. Kenelläpä ei olisi jotakin luottobiisiä, jota kuuntelee aina surullisena/ vihaisena/iloisena jne. Musiikki herättää tunteita ja toisaalta auttaa myös niiden käsittelyssä. Liikkumisella voit saada samanlaisia hyötyjä tunteiden käsittelyyn.
 • Mielikuvaharjoittelu: Kuvittele ennakkoon tunteita herättävä tilanne ja aseta itsesi siihen. Käy läpi erilaisia toimintatapoja ja valitse niistä mielestäsi paras.
Miten toimia voimakkaiden tunnetilojen aikana?
 • Tietoinen rauhoittuminen: Keskittyminen omaan hengitykseen ja rauhallinen sisään- ja uloshengitys ovat jo sellaisenaan tehokkaita keinoja rauhoittaa omia kiihtyneitä reaktioita.
 • Aikalisän ottaminen: Pysähdy ja tunnista tunteesi, mutta älä vielä reagoi. Jos mahdollista siirry johonkin toiseen paikkaan tai tee jotakin ihan muuta, että saat itsesi rauhoittumaan. Kun tunteesi tasaantuvat, odota ja mieti tilannetta. Mitä tapahtui? Miksi tunnen kuin tunnen? Mitä vaihtoehtoja on toimia? Mikä olisi niistä paras vaihtoehto? Miten ilmaisisin itseäni parhaiten? Tämän jälkeen toimi valitsemallasi tavalla.

Joskus tunteet voivat jumittaa olotilan ja saavat aikaan tunneloukkuja. Tukea tunteiden käsittelemiseen kannattaakin tarvittaessa pyytää ulkopuolisilta.


Pohdittavaksi:
 • Miltä sinusta useimmiten tuntuu?
 • Tunnistatko helposti tunteitasi?
 • Miten toimit tunteidesi kanssa?

Lue lisää tunteista tai tee niihin liittyviä harjoituksia.

Tutustu myös kokonaisuudessaan Ole oman elämäsi tähti! Opiskelijan opas elämäntaidoista – materiaaliin.


Tutustu myös

Jännittäminen on luonnollista

Liiallinen häpeä on haitallista

Opi ilmaisemaan vihaa rakentavasti

Syyllistytkö liiaksi?

Tunne itsesi

Tunnista masennuksen oireet ajoissa

Ymmärrä omaa temperamenttiasi

Muualla verkossa

Tunteet haltuun – Mielenterveystalo.fi

Tunteet ja keho – Mielenterveystalo.fi

Tunteesta tunteeseen – ihmismielen tarinat kuvin ja sanoin – tietoa tunteiden säätelystä. Opetushallitus

Tunteet – MIELI Suomen Mielenterveys ry

Tunteet – Väestöliitto

Tunteet värinä elämässä – tietoa tunnetaidoista. MIELI Suomen Mielenterveys ry

Tunnekartta apuna arjessa

Kirjallisuutta

Golemann, D. 1997. Tunneäly. Lahjakkuuden koko kuva. Otavan Kirjapaino.

Isokorpi,T., Viitanen, P. 2001. Tunnevoimaa! Tammi.

Räikkönen, K., Nurmi Jari-Erik (toim.) 2001. Persoonallisuus, terveys ja hyvinvointi.