Hyppää sisältöön

Opi uutta

Innostu uudesta, näe mahdollisuuksia, haasta ja yllätä itsesi

Oppiminen, uteliaisuuden säilyttäminen ja itselle tavoitteiden asettaminen on tärkeää joka ikävaiheessa. Lapsuudessa oppimisella on keskeinen merkitys kognitiivisten taitojen ja sosioemotionaalisten taitojen kehittymisessä.

Aikuisilla elinikäinen oppiminen ylläpitää ja edistää mielen hyvinvointia. Opiskelu aikuisiässä ja uusien taitojen sekä asioiden oppiminen jo sinänsä lisää itseluottamusta ja itsetuntoa, sosiaalisia suhteita ja verkostoja sekä aktiivista ja osallistuvaa elämää. On tutkittu, että jatkuva oppiminen ehkäisee masennusta myöhempinä vuosina.

Aikuisilla elinikäinen oppiminen ylläpitää ja edistää mielen hyvinvointia.

Oppiminen on enemmän kuin koulussa käyntiä, opiskelemista tai kouluttautumista. Mitkä tahansa keinot, jotka auttavat ylläpitämään uteliasta ja tiedonhaluista suhtautumista ympäröivään maailmaan, antavat mahdollisuuden oppia joka päivä jotain uutta.