Hyppää sisältöön

Tee hyvää

Anna toisille aikaasi, sanojasi, läsnäoloasi, myötätuntoa, tee hyvää

Antaminen on enemmän kuin vain tavaroiden ja materiaalin jakamista toisten kanssa. Se on jakamisen ja välittämisen ilmapiiriä sekä osallistumisen ja osallisuuden edistämistä sosiaalisissa suhteissa sekä yhteisöissä.

Osallistuminen yhteisön toimintaan ja muun muassa vapaaehtoistyö ovat vahvasti yhteydessä positiivisiin tunteisiin ja toimintaan. Toisten auttamisen, omien taitojen ja osaamisen jakamisen sekä sellaisten toimintatapojen, jotka edistävät merkityksellisyyden kokemusta ja yhteenkuuluvuutta, on todettu lisäävän itsearvostusta ja tuottavan positiivisia tunteita.

Toisille antaminen edistää kaiken ikäisten hyvinvointia. Lapsilla antaminen kehittää sosiaalisia taitoja, aikuisilla ja erityisesti ikääntyvillä – jo työelämän sosiaalisista suhteista eläkkeelle jääneillä – toisille antaminen vahvistaa merkityksellisyyden kokemusta ja lisää itsearvostusta.

Toisten auttamisen on todettu lisäävän itsearvostusta ja tuottavan positiivisia tunteita.