Hyppää sisältöön

Nauti hetkestä

Ole läsnä hetkessä, huomaa pienet asiat, jotka tuovat sinulle iloa, ole utelias

Omaa mielen hyvinvointia voi vahvistaa kehittämällä taitoja, jotka lisäävät tietoisuutta juuri tässä hetkessä ympärillä tapahtuvista asioista ja omassa mielessä sekä kehossa tuntuvista tuntemuksista. Jopa lyhyet kurssit, joissa harjoitellaan muutamia helppoja tietoisuustaitojen menetelmiä, voivat parantaa hyvinvointia useiksi vuosiksi.

Oman mielen hyvinvointia voi parantaa harjoittelemalla tietoisuustaitoja.

Mindfulnessia on tutkittu paljon. Sillä on osoitettu olevan useita positiivisia vaikutuksia kuten kasvanut tietoisuus itsestä. Tutkimusten mukaan avoin ja hyväksyvä tiedostaminen mahdollistaa sen, että ihminen pystyy toimimaan siten, että toiminta on sopusoinnussa hänen tarpeiden, arvomaailman ja kiinnostusten kanssa. Se, että toiminta on omien arvojen mukaista auttaa siihen, että muutos omassa käyttämisessä säilyy myös ajan mittaan.

Kiitollisuus, anteeksianto ja elämän mielekkääksi kokeminen ovat ominaisuuksia, joiden erityisesti tiedetään edistävän hyvinvointia.