Hyppää sisältöön

Toimintaa opiskelijoiden parissa toimiville

Yksinäisyystyö korkeakouluissa -hanke (2022-2024) tarjoaa opiskelijoiden parissa toimiville maksuttomia koulutuksia, jotta ihan jokaisella olisi valmiuksia tukea opiskelijoita yksinäisyyden kokemuksissa. Millainen koulutuspolku tukisi sinun osaamisesi kehittymistä parhaiten? Pääset valitsemaan syvällisemmän menetelmäkoulutuksen, kompaktimman työkalupakin tai ryhmämuotoiseen malliin pohjaavan koulutuksen. Mukaan koulutuksiin saa mielellään tulla porukalla tai vaikkapa koko työyhteisön voimin!

Mitä useammalla meistä on valmiuksia ja kykyä kohdata opiskelijoiden kokemaa yksinäisyyttä, sen vaikuttavammin voimme tukea yhä useampien opiskelijoiden opiskelukykyä ja opinnoissa jaksamista. Ihan jokainen voi tehdä jotakin. Kiitos kun olet mukana!

Ymmärrä yksinäisyyttä – luento (1h)

Tiivis verkkomuotoinen luento tarjoaa perusteet yksinäisyyden ymmärtämiseen omassa toimessa. Koulutus toimii peruspilarina kaikille jatkokoulutuksille – käythän siis ensin tämän ja jatkat sen jälkeen eteenpäin!

Ymmärrä yksinäisyyttä -luento sopii laajalti niin korkeakoulujen ja oppilaitosten henkilökunnalle kuin myös esimerkiksi opiskelija-, ainejärjestö- ja harrastekerhotoimijoille.

Luento toteutetaan verkon välityksellä. Valitse jo nyt itsellesi sopivin ajankohta ja ilmoittaudu mukaan.

Seuraava Ymmärrä yksinäisyyttä -luento:

Ymmärrä yksinäisyyttä -aloitusluento 21.3.2024 klo 12–13. Ilmoittaudu täältä mukaan!

Tämän jälkeen voit syventää osaamistasi osallistumalla:

  • Yksinäisyyden työkalupakki -koulutuskokonaisuuteen
  • Yksinäisyyttä ryhmissä -koulutukseen
  • Yksinäisyystyön menetelmäkoulutukseen

Yksinäisyyden työkalupakki

Tämä koulutuskokonaisuus koostuu kolmesta syventävästä, 1 h mittaisesta koulutuksesta, jotka voit käydä haluamassasi järjestyksessä. Kokonaisuus antaa valmiudet yksinäisyyden puheeksiottoon, opiskelijan myötätuntoiseen kohtaamiseen sekä ohjaamiseen sopivan avun piiriin. Koulutuskokonaisuus sopii ihan kaikille opiskelijoiden parissa toimiville niin eri henkilöstöryhmille laajalti kuin opiskelijajärjestö-, ainejärjestö- ja kerhotoimijoillekin. Lue lisää Yksinäisyyden työkalupakista verkkosivuiltamme.

Yksinäisyyttä ryhmissä

Tämä koulutus tarjoaa lisävarmuutta yksinäisyyden käsittelyyn ryhmämuotoisesti, hyviä käytännön työkaluja ja vinkkejä sekä nimenomaan korkeakoulukontekstiin sopivia ehdotuksia aiheen lähestymiseen. Koulutuksen pohjalla toimivat Nyytin toteuttamat Yksinäisyys mielessä -vertaisryhmät, jotka pohjautuvat HelsinkiMission vaikuttavaksi todettuun yksinäisyystyön malliin. Koulutus sopii kenelle vain opiskelijaryhmiä ohjaavalle. Lue tarkemmin Yksinäisyyttä ryhmissä -koulutuksesta.

Yksinäisyystyön menetelmäkoulutus

Tämä koulutus tarjoaa syvällisen koulutuskokonaisuuden, jonka kautta saat otettua haltuun tutkimuksissa vaikuttavaksi todetun yksilötyönmenetelmän opiskelijoiden yksinäisyyden vähentämiseksi. Koulutus sopii erityisen hyvin kohtaavaa työtä tekeville ammattilaisille: esimerkiksi opintopsykologeille, kuraattoreille, opiskeluterveydenhuollon henkilöstölle, hyvinvointitoimijoille. Lue tarkemmin yksinäisyystyön menetelmäkoulutuksesta verkkosivuiltamme.

Mitä muuta voin opiskelijoiden parissa toimivana tehdä?

Oman osaamisen vahvistamisen lisäksi voit kertoa opiskelijoille, että yksinäisyyteen voi ja kannattaa hakea apua jo varhaisessa vaiheessa.

Voit ohjata opiskelijoita hakemaan tukea joko kahdenkeskisen keskustelutuen tai Yksinäisyys mielessä -vertaisryhmien parista. Tarkempia lisätietoja opiskelijoille suuntautuvista toimintamuodoistamme löydät verkkosivujemme opiskelijoille suuntautuvasta osiosta.

Teemme mielellämme monenlaista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa eli olethan yhteydessä, mikäli yhteistyö voisi olla paikallaan. Osallistumme mielellämme esimerkiksi erilaisiin hyvinvointitapahtumiin ja tulemme puhumaan aiheesta niin opiskelijoille, opiskelijoiden parissa toimiville kuin eri medioihin. Mielellään teemme yhteistyötä myös esimerkiksi erilaisten blogikirjoitusten ja podcast- tai videosisältöjen muodossa. Vähennetään yksinäisyyttä yhdessä!

Yhteistyöpyynnöt ja lisätietoja Yksinäisyystyö korkeakouluissa -hankkeesta:

a woman with long hair

Annina Lindberg, hankepäällikkö /Yksinäisyystyö korkeakouluissa -hanke

annina.lindberg@nyyti.fi p. 050 341 7473