Myötätunto, Yleinen

Alkuperäinen juttu on julkaistu Jyväskylän yliopiston JYUNITY -sidosryhmälehdessä 17.4.2020

Maaliskuun alkupäivinä Jyväskylän yliopistossa järjestettiin Myötätuntopäivä, jossa jaettiin kokemuksia, kuunneltiin ja tutkittiin ihmisten välisiä ennakkoluuloja. Päivä kuului Nyyti ry:n Myötätuntoa korkeakouluihin -hankkeen yhteistyöhön Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Kasvatus, yhteiskunta ja muutos -kurssin kanssa.

MYÖTÄTUNTO ON ROHKEUTTA KOHDATA JA TOIMIA

Myötätuntoa korkeakouluihin -hanke kehittää yhtenä toimintamuotonaan opiskelijoiden myötätuntorohkeutta vahvistavaa projektitoimintaa. Palveluoppimisen lähestymistavasta ammentavan projektitoiminnan tarkoitus oli konkreettisen, toisten hyväksi tehtävän toiminnan kautta tutustua myötätunnon eri ulottuvuuksiin ja tutkia niitä omassa elämässä ja yhteisössä.

Kasvatus, yhteiskunta ja muutos -kurssilla käsitellään demokratian, osallisuuden ja tasa-arvon teemoja, joihin myötätunto toi kiinnostavan näkökulman. Myötätunnon kysymyksiä ovat esimerkiksi: Näenkö ja kuuntelenko toisia? Osaanko vierailla toisen näkökulmassa? Näenkö meitä ihmisiä yhdistäviä tekijöitä ennemmin kuin toiseutta? Uskallanko toimia vähentääkseni näkemääni kärsimystä?

KUULLUKSI TULEMISTA JA ENNAKKOLUULOJEN TUTKIMISTA

Yksi kurssin opehuoneista eli eri alojen aineenopettajaopiskelijoista koostuvista ryhmistä toteutti kurssin tehtävänä olevan yhteiskunnallisesti vaikuttavan projektin myötätunto-teemalla. Projektin kautta opiskelijat toimivat konkreettisesti muiden hyväksi, tutkivat myötätunnon olemusta sekä pohtivat myötätunnon roolia omassa tulevassa opettajan ammatissa. Projektin kohteeksi valikoitui oma yliopistoyhteisö, jossa opehuoneryhmä toteutti Myötätuntopäivän.

Myötätuntopäivään kuului kolme eri pistettä Agoran aulassa sekä paikalla kierrellyt  maskotti, myötätuntopossu. Ketutuspisteellä sai purkaa ärsytyksen aiheitaan kirjoittamalla niitä lakanalle ja samalla tutustua muiden opiskelijoiden ajatuksiin. Stressipisteellä osallistujat kirjoittivat stressaavia ajatuksia post it -lapuille ja pisteellä olevien stressikorttien avulla mietittiin myönteisiä ajatuksia ja asioita niiden vastapainoksi.

Ennakkoluulopisteellä taas heittäydyttiin käymään simuloitua nettikeskustelua erilaisista karrikoiduista rooleista käsin sermin takana piilossa olevan ”anonyymin keskustelijan” hämmentäessä soppaa lisää aiheettomilla ja leimaavilla kommenteilla. Lisäksi opiskelijat järjestivät somehaasteen, jossa tehtiin lupauksia myötätuntoteoista ja haastettiin kavereita mukaan #myötistähaaste -tunnisteella. Somehaasteen kautta Myötätuntopäivä saavutti ihmisiä ympäri Suomen.

”IHMISKONTAKTILLA ON ISO VOIMA, JA PÄIVÄ TODELLAKIN OSOITTI SEN”

Konkreettinen toiminta muiden hyväksi herätti kurssilaisissa paljon vivahteikkaita pohdintoja myötätunnon voimasta. Kurssilaiset pohtivat tasavertaisen kohtaamisen merkitystä; sitä, miten harvoin joillain voi olla tilaisuus tulla kuulluksi ja toisaalta pienten asioiden suurta merkitystä: miten kuuntelevan korvan tarjoaminen, lyhytkin kohtaaminen, muutama ystävällinen sana tuntuivat vaikutuksiltaan suurilta. Monta raja-aitaa ylitettiin, kun heittäydyttiin entuudestaan tuntemattomien kanssa puhumaan merkityksellisistä asioista.

Moni toimintapisteillä vieraillut opiskelija oli ilmaissut, miten tärkeältä nämä kohtaamisen teot tuntuivat stressaavan arjen keskellä.

-Ihmiskontaktilla on iso voima, ja päivä todellakin osoitti sen, yksi myötätuntopäivää järjestänyt opiskelija totesi.

-Opiskelijoilla on yllättävän paljon samoja huolia ja murheita sekä ahdistuksen aiheita. Näitä luettuamme tajusimme, ettemme ole täysin yksin ajatustemme kanssa, toinen opiskelija pohti.

Toisaalta esille tuli hyvin raskaitakin aiheita, joista usein ei puhuta. Myötätuntoisempi opiskeluyhteisö antaa tilaa näidenkin tunteiden sanoittamiselle. Ennakkoluulojen tutkiminen yhdessä puolestaan nosti pintaan pohdintaa omista ennakkokäsityksistä, arkisen vuorovaikutuksen tavoista, sekä siitä, minkälaista on olla ennakkoluulojen kohteena.

MYÖTÄTUNTO OPETTAJAN TYÖSSÄ

Ryhmän opettaja Paula Rönnberg näkee myötätunnon ratkaisevan tärkeänä osana opettajan työtä ja myötätunnon tärkeänä näkökulmana Kasvatus, yhteiskunta ja muutos -kurssin teemoihin.

-Opettajan työ on toisen ymmärtämistä, toisen kuuntelemista ja kuulemista pienistäkin signaaleista ja toisen hädän, avun ja ilon huomaamista. Opettaja tapaa työuransa aikana paljon lapsia ja sillä on väliä, miten opettaja on suhteessa toisiin ihmisiin ja miten myötätuntoisesti hän näkee toisen ihmisen, hän toteaa.

-Myötätunto on aitoa kiinnostusta oppilaisiin, heidän elämäänsä, taustoihinsa, tarpeisiinsa ja tulevaisuuteensa. Kiinnostuksen voi osoittaa niinkin yksinkertaisesti nuorelle kuin pysähtymällä hetkeksi ja kysymällä ”mitä kuuluu?”, opiskelijat pohtivat kurssitehtävässään.

Sini Forssell


Asiantuntija, Myötätuntoa korkeakouluihin -hanke

Avainsanat: