Tänään 10.10.2023 vietetään Maailman mielenterveyspäivää teemalla: Mielenterveys on yleinen ihmisoikeus (WHO 2023). Myös me Nyyti ry:ssä haluamme edistää ja suojella kaikkien mielenterveyttä perusoikeutena, kaikille ihmisille yhdenvertaisesti kuuluvana oikeutena.

Jokaisella on oikeus parhaaseen mahdolliseen mielenterveyteen riippumatta siitä, kuka hän on ja missä tahansa hän asuu. Tämä sisältää oikeuden tulla suojatuksi mielenterveyden riskitekijöiltä, ​​oikeuden saavutettavaan ja tarkoituksenmukaiseen apuun ja hoitoon sekä oikeuden vaikuttamiseen, yhdenvertaisuuteen ja osallisuuteen yhteisöissä.

Keltainen neliö, jonka ylälaidassa teksti: Meillä jokaisella on mielenterveys ja mielenterveys on jokaisen oikeus. Tekstin alla piirretty mustavalkoinen silmä, jonka iiriksen vasen puoli on musta ja jonkaoikea puolisko on Tänään 10.10.2023täytetty mustilla vaakaviivoilla. Silmän alla teksti: Tänään 10.10.2023 vietetään Maailman mielenterveyspäivää teemalla ”Mielenterveys on yleinen ihmisoikeus” (WHO 2023). Myös me Nyyti ry:ssä haluamme edistää ja suojella kaikkien mielenterveyttä perusoikeutena, kaikille ihmisille yhdenvertaisesti kuuluvana oikeutena. Vasemmassa alakulmassa Nyyti ry:n tunnus eli tyylitelty N-kirjain ja alla teksti Nyyti ry.

Hyvä mielenterveys on elintärkeää yleiselle terveydellemme ja hyvinvoinnillemme. Silti joka kahdeksas maailman ihmisistä kokee mielenterveysongelmia, jotka voivat vaikuttaa heidän fyysiseen terveyteensä, hyvinvointiinsa, sosiaalisiin suhteisiinsa ja toimeentuloonsa. Suomessa korkeakouluopiskelijoista yli puolet kokee psyykkisiä vaikeuksia. Joka kolmas korkeakouluopiskelija kärsii ahdistuksen ja masennuksen oireista. Opiskelijoilla psyykkisiä oireita ja kuormittuneisuutta näkyy suhteessa enemmän kuin koko aikuisväestössä. Reilusti yli puolet opiskelijoista ei koe saavansa tarvitsemiaan mielenterveyspalveluja. Myös korkeakouluopiskelijoiden yhteisöön kuulumisen tunne on vähentynyt selvästi. Korkeakouluopiskelijoista 29 prosenttia ei koe kuuluvansa mihinkään ryhmään.

Mielenterveyden häiriö ei saa koskaan olla syy riistää ihmiseltä hänen ihmisoikeuksiaan tai sulkea hänet pois omaa terveyttään koskevista päätöksistä. Silti kaikkialla maailmassa mielenterveysongelmista kärsivät ihmiset kokevat edelleen monenlaisia ​​ihmisoikeusloukkauksia ja stigmaa. Monet suljetaan yhteisön ulkopuolelle ja he kokevat syrjintää, ja monet eivät pääse tarvitsemaansa mielenterveyshoitoon.

Nyyti ry jatkaa työskentelyään varmistaakseen, että mielenterveyttä arvostetaan, edistetään ja suojellaan.

#MaailmanMielenterveyspäivä #Mielenterveys #MielelläOnVäliä

Sinäkin voit vaikuttaa

  1. Muista huolehtia itsestäsi ja omista voimavaroistasi!
  2. Kysy, mitä kuuluu. Keskustele, kuuntele, ole läsnä. Ohjaa tarvittaessa avun piirin.
  3. Tue opiskelijoiden mielenterveystyötä lahjoittamalla
    • Opiskelijat tarvitsevat tukea mielenterveyden ja mielen hyvinvoinnin sekä opiskelukyvyn että jaksamisen edistämiseen ja ylläpitämiseen. Lahjoittamalla voit tukea toimintaamme. Kerätyt varat käytetään opiskelijoiden mielenterveyden ja opiskelukyvyn edistämiseen sekä mielenterveysongelmien ehkäisyyn.
    • Valitse itsellesi sopivan tapa lahjoittamiseen.