Hyppää sisältöön

Keinoja sosiaalisten pelkojen helpottamiseksi

Välttämisestä kohtaamiseen

Jännittäminen aiheuttaa herkästi jännitystä aiheuttavien tilanteiden välttelemistä. Tämä helpottaa oloa siinä hetkessä ja tuntuu sen vuoksi houkuttelevalta vaihtoehdolta. Pidemmällä aikavälillä sosiaalisten tilanteiden välttely kuitenkin lisää jännittämistä, kaventaa elinpiiriä ja vaikeuttaa ihmissuhteita. Jännittämisen helpottamisessa keskeistä onkin sosiaalisten tilanteiden kohtaaminen sopivissa askelissa ja riittävän tuen avulla.

Kuuntele itseäsi 

Jännittämisen lieventämisessä myös itsetuntemuksella on tärkeä rooli. Opettele tunnistamaan jännitystä ruokkivia ja helpottavia tekijöitä, tilanteita ja ajatusmalleja. Voit kysyä itseltäsi esimerkiksi: 

  • Mihin oma epävarmuus ja jännittäminen erityisesti liittyy? 
  • Millaisissa sosiaalisissa tilanteissa sitä ilmenee? 
  • Miten pitkään se on jatkunut, onko se jatkuvaa vai tilannekohtaista?
  • Millaisia tuntemuksia ja ajatusmalleja jännittämiseen liittyy? 
  • Mikä jännittämistä helpottaa? 

Jännitystäsi tutkailemalla opit tuntemaan itseäsi ja tunnetilojasi paremmin. Samalla voit löytää uudenlaisia keinoja jännityksen helpottamiseen.

Ole myötätuntoinen itsellesi 

Myötätuntoinen ja hyväksyvä suhtautuminen itseä kohtaan on yksi parhaista keinoista jännittämisen lieventämiseen. Sen sijaan, että pyrkisit irti jännittämisestä, voit opetella pienin askelin elämään sen kanssa. Jännittäminen on luonnollinen osa elämää. Kun hyväksyt itsesi sellaisena kuin olet, ilman taistelua jännitystä vastaan, saatat vähitellen huomata siihen liittyvien tuntemusten helpottuvan.

Harjoittele rentoutumista 

Voit helpottaa sosiaalista jännittämistä ja siihen liittyviä tuntemuksia erilaisten rentoutusharjoitteiden avulla. Esimerkiksi rauhoittava hengittely, sisäinen puhe ja lihasten rentoutus ovat tällaisia keinoja. Tietoisuustaidot puolestaan auttavat kohtamaan jännittävät tilanteet valppaana, läsnä olevana ja arvostelematta.

Sosiaalisten tilanteiden pelon ja jännittämisen helpottamisessa on tärkeää asettaa itselleen realistisia tavoitteita. Muista, ettei jännittämisestä tarvitse päästä kokonaan eroon – kaikkia jännittää joskus. Tärkeintä sen sijaan on, että tulet jännittämisesi kanssa toimeen eikä se rajoita liikaa elämääsi. 

Jos omat keinot eivät riitä 

Voimakkaan sosiaalisen jännittämisen helpottamiseksi kannattaa hakea apua. Jos koet, että jännittäminen haittaa elämääsi merkittävästi niin sosiaalisesti kuin henkisesti, älä jää yksin ongelman kanssa. Ota yhteyttä tilanteesi selvittämiseksi ammattilaiseen, kuten psykologiin tai terveydenhoitajaan. Opiskelupaikastasi tai opiskeluterveydenhuollosta voi myös löytyä erilaisia jännittämis- ja vertaistukiryhmiä.

Lähteenä käytetty Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) artikkelia: Sosiaalisten tilanteiden pelko.

Jännittämisestä ei tarvitse päästä kokonaan eroon. Tärkeintä on, että tulet toimeen jännittämisen kanssa eikä se rajoita liikaa elämääsi. 

 

ANNA PALAUTETTA

Herättikö lukemasi sinussa ajatuksia? Vastasiko se odotuksiasi? Saitko tietoa ja tukea tilanteeseesi? Anna meille palautetta nimettömällä verkkokyselyllä. Arvostamme mielipidettäsi!