Hyppää sisältöön

Turvallisemman tilan periaatteet

Nyytin verkkotoiminnan turvallisemman tilan periaatteet

Kanssakäyminen Nyytin chatissa  tai muissa Nyytin sähköisissä palveluissa on mukavampaa, kun kaikki noudattavat yhteisiä pelisääntöjä eli turvallisemman tilan periaatteita. Tutustu siis oheisiin periaatteisiin ja noudata niitä. Periaatteiden tarkoituksena on luoda kaikille mukava ja turvallinen ilmapiiri ajatusten vaihdolle ja juttelulle.

PERIAATTEET

 • Ole avoin ja kuuntele – älä oleta.
 • Ole kunnioittava ja asiallinen. Kunnioita toisten fyysisiä, psyykkisiä ja emotionaalisia rajoja, yksityisyyttä sekä itsemäärittelyoikeutta.
 • Anna tilaa – huolehdi, että kaikki tulevat keskusteluissa kuulluksi ja pääsevät osalliseksi.
 • Pidä huolta, että sinulla ja muilla on kivaa – jos kaipaat ongelmatilanteisiin apua tai tukea, pyydä sitä ohjaajilta.
 • Pidä huolta omasta yksityisyydestäsi. Päätät itse siitä, mitä haluat jakaa. Muista, että kaikki mitä julkaiset saattaa löytyä verkosta vielä vuosienkin jälkeen.

Kunnioitusta voi ilmaista asiallisella uteliaisuudella. Jos et ymmärrä jotain toista osallistujaa, voit esittää avoimia ja ei-arvottavia kysymyksiä. Lue lisää kunnioittavasta keskustelusta ja kuuntelusta Erätaukosäätiön työkaluista.

ASIATTOMAAN JA HÄIRIKÖIVÄÄN KÄYTTÄYTYMISEEN PUUTUTAAN

 • Aggressiivinen kielenkäyttö ja häiriköinti ei ole hyvien tapojen mukaista eikä sallittua.
 • Toisen osallistujan kokemusta, tapaa kuvailla itseään, sukupuoltaan, seksuaalista suuntautumistaan, rodullista tai etnistä alkuperäänsä tai uskontoaan ei sovi kyseenalaistaa.
 • Toisen osallistujan, keskustelun ulkopuolisen henkilön tai tahon loukkaaminen, haukkuminen, arvosteleminen tai väitteiden esittäminen hänestä/siitä nimeltä mainiten tai muutoin tunnistettavasti on kiellettyä. Kirjoita vain sellaista, mitä voisit sanoa toiselle myös kasvotusten.
 • Epäasiallisen, häpäisevän, loukkaavan, säädyttömän tai laittoman materiaalin tai tiedon jakaminen chatissa on kiellettyä. Oikeudellinen vastuu viestin sisällöstä on viestin kirjoittajalla.
 • Nyytin chatit ovat vihapuheesta vapaata aluetta: rasistinen tai muuten syrjivä kielenkäyttö, kuten rotuun, alkuperään, sukupuoleen, uskontoon ja seksuaaliseen suuntautumiseen liittyvä kommentointi, on kielletty. Myöskään rasistiset tai muuten sopimattomat nimimerkit eivät ole sallittuja.
 • Yksinomaan päihteiden käyttökokemusten jakaminen ei kuulu keskusteluun ja päihteiden väärinkäyttöön yllyttäminen on kiellettyä. Keskustelu päihteistä on sallittua, kun se liittyy keskustelun teemaan ja kirjoittajan elämäntilanteeseen ja mukana on päihteiden käytön tai siitä aiheutuvien haittojen vähentämisen näkökulma.
 • Muistathan, että lainsäädäntö pätee myös verkossa. Tämä tarkoittaa sitä, että työntekijällä on velvollisuus tehdä lastensuojelu- ja/tai rikosilmoitus, mikäli hänellä herää huoli alaikäisen hyvinvoinnista tai muusta laittomuudesta. Nimettömästi käytettävässä verkkopalvelussa viranomaiset pystyvät tarvittaessa jäljittämään tiedot.

HUOM! Asiattomaan ja häiriköivään käyttäytymiseen puututaan aina. Chatissa tai muissa Nyytin verkkotoiminnoissa ohjaaja puuttuu asiattomaan käyttäytymiseen antamalla varoituksen ja tarvittaessa ns. hiljentämällä tai jopa poistamalla häiriköivän henkilön.

Noudattamalla näitä edellä mainittuja periaatteita luomme mukavan ja turvallisen ilmapiirin yhteiselle ajatusten ja kokemusten vaihdolle.