Hoppa till innehåll

PRINCIPERNA FÖR TRYGGARE RUM

Principerna för tryggare rum inom Nyytis verksamhet på webben

Umgänget i Nyytis chattar och andra webbfunktioner blir trevligare om alla följer de gemensamma spelreglerna, nämligen principerna för tryggare rum. Läs alltså principerna nedan och följ dem. Syftet med dem är att skapa en för alla trevlig och trygg atmosfär för samtal och tankutbyte.

Principer

 • Var öppen och lyssna – anta inte.
 • Visa respekt och håll dig saklig. Respektera andras fysiska, psykiska och emotionella gränser, integritet och självbestämmanderätt.
 • Se till att både du och andra har trevligt – om du behöver hjälp eller stöd i problemsituationer, vänd dig till handledarna.
 • Sörj för din egen integritet. Du bestämmer själv vad du vill dela med dig av. Kom ihåg att allt som du publicerar kan finnas kvar på internet i många år.

Respekt kan uttryckas genom saklig nyfikenhet. Om du inte förstår någon annan kan du ställa öppna och icke-dömande frågor. Läs mer om att samtala och lyssna respektfullt i Dialogpausstiftelsens verktyg.

Vi ingriper i osakligt och störande beteende

 • Aggressivt språkbruk och trakasserier är inte gott uppförande och tillåts inte.
 • Det är inte passande att ifrågasätta andras upplevelser och erfarenheter, sätt att beskriva sig själva, deras religion, kön, sexuella läggning, etniska ursprung eller ras.
 • Det är förbjudet att kränka, förolämpa, kritisera eller framföra påståenden om någon annan deltagare eller utomstående eller organisation vid namn eller på andra sätt så att hen/den kan kännas igen. Skriv enbart sådant som du också skulle säga ansikte mot ansikte.
 • Det är förbjudet att dela osaklig, förnedrande, kränkande, oanständig eller olaglig information/material i chattarna. Den som skrivit ett inlägg bär det juridiska ansvaret för innehållet i det.
 • Nyytis chattar ska vara fria från hatretorik: det är förbjudet att använda rasistiskt eller på andra sätt diskriminerande språkbruk, till exempel att kommentera någons ras, etnicitet, kön, religion eller sexuella läggning. Inte heller rasistiska eller på andra sätt olämpliga signaturer tillåts.
 • Samtal får inte enbart gå ut på att man delar med sig av erfarenheter av droger, och det är förbjudet att uppmuntra till missbruk av droger. Diskussion om droger tillåts när det hör till diskussionstemat och skribentens livssituation och om perspektivet handlar om att försöka minska användningen av droger eller de problem de medför.
 • Kom ihåg att lagstiftningen också gäller på internet. Detta betyder att de anställda är skyldiga att göra barnskydds- och/eller brottsanmälningar vid oro för ett minderårigt barns hälsa eller för olagligt förfarande. Myndigheterna kan vid behov spåra informationen också i webbtjänster som används anonymt.

OBS! Vi ingriper alltid i osakligt och störande beteende. I chattarna och Nyytis andra webbfunktioner ingriper handledaren alltid i osakligt beteende genom att ge en varning och vid behov ”tysta” den störande personen, eller rentav utestänga hen helt.

Genom att följa principerna ovan kan vi skapa en trevlig och trygg atmosfär för ömsesidigt utbyte av tankar och erfarenheter.