Hyppää sisältöön

Hankkeen taustoja

Keväällä 2020 Suomessa puhjennut koronaepidemia nosti keskiöön korkeakouluopiskelijoiden opiskelijahyvinvoinnin tukemisen. Koronaepidemian myötä on korostunut myös opiskelijoiden sosiaalisten suhteiden väheneminen ja yksinäisyyden kokemukset. Koronapandemian takia etäopiskeluun siirtymisen myötä itseohjautuvuuden vaade on kasvanut samalla, kun sosiaalisen eristäytymisen vuoksi sosiaalisen tuen saatavuus on romahtanut.

Siirtyminen etänä tapahtuvaan ohjaukseen vaatii nopeaa reagointia ja vakiintuneiden ohjauskäytäntöjen päivittämistä etäohjaukseen sopiviksi. OHJY – Ohjauksella hyvinvointia -hankkeessa toteutetaan koronaepidemian vuoksi tarvittavia toimenpiteitä korkeakouluopiskelijoiden ohjauksen ja

OHJY – Ohjauksella hyvinvointia -hankkeen (2021 – 2023)  päätavoitteena on edistää korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointia ja terveyttä ehkäisemällä yksinäisyyttä ja syrjäytymistä sekä vahvistamalla opiskelijoiden yhteisöllisyyttä ja kiinnittymistä korkeakouluyhteisöön.

Hankkeen yhteistyötahoja ovat Nyytin lisäksi Kajaanin ammattikorkeakoulu (Kamk), Metropolia Ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk), Oulun yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu, Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (O’Diako), Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (Kamo), Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (TUO) ja Diakonissalaitos / Vamos.