Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten mielenterveys, hyvinvointi ja yleinen luottamus toisiin ovat tutkitusti heikompia kuin väestöllä keskimäärin. Tämä näkyy myös opiskelijoiden keskuudessa.

Sateenkaariopiskelijat kokevat muita opiskelijoita vähäisempää osallisuutta ja tunnetta kuulumisesta opiskeluyhteisöönsä. He kohtaavat useammin kiusaamista, väkivaltaa ja seksuaalista häirintää. Lhbtiqa+-opiskelijat altistuvat ylimääräiselle krooniselle stressille vähemmistöasemansa takia. Vähemmistöstressiä lisäävät syrjinnän kokemukset ja niiden aiheuttama pelko, häpeä ja salaaminen.

– Olemme Nyyti ry:ssä tunnistaneet sateenkaariopiskelijoihin kohdistuvia kuormitustekijöitä. Keväällä 2024 käynnistynyt QueerMieli -hankkeemme on yksi konkreettinen askel kohti saavutettavampia kampuksia. Hankkeen avulla lisäämme vertaistuella ja koulutuksilla tietoisuutta lhbtiqa+ -opiskelijoiden kokemasta vähemmistöstressistä sekä sen lieventämisestä ja ennaltaehkäisemisestä, kertoo Nyyti ry:n hankepäällikkö Anders Huldén.

Opiskelijoiden mielenterveyttä edistävä Nyyti ry on mukana Pride-kuukaudessa, joka Helsingissä huipentuu tulevana lauantaina 29.6.2024 järjestettävään kulkueeseen ja puistojuhlaan. Pride on moninaisuuden ja yhdenvertaisuuden värikäs juhla, mutta ennen kaikkea ihmisoikeustapahtuma. Pride-tapahtumien merkitys on valtava vertaisuuden ja tuen kokemuksena sateenkaari-ihmisille ja heidän läheisilleen.

– Kannustamme kaikki muutkin osallistumaan Pride-tapahtumaan, sillä yhdenvertaiset ihmisoikeudet eivät ole itsestäänselvyys, vaan niiden toteutuminen vaatii tekoja. Tässä ajassa tarvitaan ihmisoikeuksien rohkeaa puolustamista, tiivistää Nyyti ry:n puheenjohtaja Sonja Naalisvaara.

Yhdenvertaisuuden edistäminen edellyttää sitoutumista ja suunnitelmallista työtä läpi vuoden. Tämä tarkoittaa muun muassa vastuullista sanavapauden käyttämistä varsinkin valta-asemassa olevilta, syrjintään puuttumista arjessa sekä hyvinvointia edistävien palvelujen riittävää rahoitusta.

Nyyti ry muistuttaa, että vähemmistöstressi on tuttua paitsi monelle lhbtiqa+-opiskelijalle myös esimerkiksi rasismia tai ableismia toistuvasti kohdanneelle. Eri vähemmistöihin kuuluvien mielenterveyden edistäminen kytkeytyy samalla ihmisoikeuskysymyksiin. Ihmisoikeuksien toteutuminen ei ole mielipidekysymys – se on mitä suuremmissa määrin mielenterveyskysymys.

Lisätietoja:

Sonja Naalisvaara
Puheenjohtaja
0504965053
sonja.naalisvaara@nyyti.fi

Anders Huldén
hankepäällikkö
puh. 050 370 2601
anders.hulden@nyyti.fi

Paavo Antikainen
asiantuntija, vaikuttamistyö
puh. 050 439 7733
paavo.antikainen@nyyti.fi