Opiskelijoiden taloustilanne on tällä hetkellä hankala, sillä monet opiskelijat elävät köyhyysrajan alapuolella. Esimerkiksi Korkeakoulu­opiskelijoiden terveys- ja hyvinvointi­tutkimuksen mukaan 17 % opiskelijoista on pelännyt ruoan loppuvan ennen kuin he saavat rahaa ostaakseen lisää. Kustannusten nousu on hankaloittanut tilannetta entisestään.

Opintoraha ja asumistuki eivät riitä elinkustannusten kattamiseen ja opiskelijoiden on käytännössä pakko ottaa opintolainaa. Velkaantuminen ei kuitenkaan ole ongelmatonta, sillä se asettaa opiskelijat eriarvoiseen asemaan keskenään sekä suhteessa muihin. Opiskelijat ovat ainoa ryhmä, jolta edellytetään velkaantumista toimeentulotuen piiriin pääsemiseksi. Lainan varassa eläminen lisää myös taloudellista epävarmuutta mm. korkojen nousun myötä.

Toisaalta monet opiskelijat rahoittavat opiskeluaan käymällä töissä. Tämä puolestaan kuormittaa ja vie huomiota ja voimavaroja opiskelijoiden päätyöltä eli opiskelulta.

On melko tyypillistä ajatella, että opiskeluajan kuuluukin olla kituuttamista. Viimeaikaisten ulostulojen perusteella myös päättäjät vaikuttavat melko piittaamattomilta opiskelijoiden taloustilanteen suhteen. Näyttää kuitenkin siltä, että kituuttaminen on yksi syy opiskelijoiden kasvaviin mielenterveysongelmiin. Opiskelijoiden mielenterveysongelmat ovat hinta, jonka joudumme maksamaan opiskelijoiden arkeen tehtävistä leikkauksista. Tulevalla hallituskaudella opiskelijoiden taloustilanteeseen tuleekin tehdä panostuksia, ei leikkauksia.

Me opiskelijoiden parissa työtämme tekevät hyvinvointitoimijat näemme konkreettisesti opiskelijoiden mielenterveyskriisin vaikutukset. Opiskelijoiden hyvinvointiin tulee jatkossa panostaa nykyistä voimakkaammin ja turvata opiskelijoiden jaksaminen sekä taloudellisesta, sosiaalisesta, fyysisestä että psyykkisestä näkökulmasta.

Opiskelijahyvinvointiverkoston ydinryhmä

Maarika Kortelainen
Metropolia AMK
Verkoston kiertävä puheenjohtaja

Tommi Yläkangas
Nyyti ry
Verkoston koordinaattori