Vuoden vaihtuessa tulee monesti suunnattua katsetta tulevaisuuteen ja pohdittua, mitä tuleva vuosi tuokaan tullessaan. Kesätyön hankkiminen on ajankohtaista jo tammikuussa, sillä monet haut sulkeutuvat jo tammikuun lopussa.

Urasuunnittelu ja työnhaun onnistuminen pohjautuu hyvään itsetuntemukseen. Oman osaamisen kartoittaminen on olennaista työnhakuprosessissa. Oma osaaminen täytyy tunnistaa ja pukea sanoiksi.

Osaaminen työelämässä on paljon muutakin kuin oman alan ammatillinen osaaminen. Osaamista kertyy ajan myötä eri tavoin. Osa osaamisesta tulee muodollisesta koulutuksesta ja tutkinnoista, mutta suurin osa kehittyy kokemuksen kautta. Omat tietosi, taitosi, persoonallisuutesi ja kiinnostuksen kohteesikin vaikuttavat osaamiseesi. Monesti osaaminen on niin itsestään selvää, ettemme edes huomaa sen olemassaoloa.

Osaamisen tunnistaminen auttaa osaamisen hyödyntämisessä erilaisissa tehtävissä ja aloilla.

Oman osaamisesi, oppimistavoitteesi ja muutoskyvykkyytesi kartoittamisessa voit käyttää apuna esim.

Vinkit osaamiseen tunnistamiseen

1. Määrittele, miten ja mistä osaamisesi on syntynyt.

Kaikkeen, mitä teemme, sisältyy oppimista. Kaikenlaisesta työkokemuksesta ja vapaa-ajan tekemisestä on hyötyä. Katso osaamistasi siis laajalla perspektiivillä: tarkastele koulutustasi, työkokemustasi, mahdollisia vapaaehtoistyö- ja luottamustehtäviä, harrastuksia sekä erityistaitojasi.

2. Pohdi omia onnistumisiasi, aikaansaannoksia ja vahvuuksiasi

Missä olet kokenut onnistunut hyvin ja olleesi vahvoilla? Miten vahvuutesi ovat tulleet esille eri tehtävissä/harrastuksissa?

3. Mieti, mitkä asiat ja tehtävät tuntuvat sinulla sujuvan vaivattomammin kuin muilla

Tee tiivistelmä osaamisestasi

Oma osaaminen on hyvä osata tiivistää niin CV:n alkuun kuin LinkedIn-profiiliinkin. Aluksi kannattaa tuoda esiin yleisempää osaamista (esim. kokemus tietyn tyyppisistä tehtävistä). Sen jälkeen voi siirtyä yksityiskohtaisempaan osaamiseen. Voit myös kertoa, kuinka pitkään olet työskennellyt mainitsemissasi tehtävissä ja millä toimialoilla.

Työnhakua voi helpottaa, kun

  • Mietit, millaiset työtehtävät sinua kiinnostavat/innostavat, mikä kiinnostaa sinua ammatillisesti
  • Mietit, mitä tehtäviä haluat tehdä / minkälaisten asioiden ja toimijoiden kanssa haluat tehdä töitä