Hallituksen esitys lasten ja nuorten terapiatakuuksi oli lausuntokierroksella touko-kesäkuussa. Nyyti ry lausui esityksestä:

Nyyti ry:n näkemyksen mukaan esityksen tavoite terapiatakuun toteuttamisesta on erittäin kannatettava. Hallituksen esitys sisältää tosin merkittäviäkin puutteita muun muassa ikärajauksen ja hoitomenetelmien osalta.

Esityksessä terapiatakuu ollaan rajaamassa alle 23-vuotiaille lapsille ja nuorille. Rajaus on aivan liian tiukka ja se sulkee terapiatakuun ulkopuolelle noin kolme neljästä korkeakouluopiskelijasta. Nyyti ry esitti lausunnossa, että lasten ja nuorten terapiatakuu tulee laajentaa koskemaan kaikkia alle 29-vuotiaita nuorisolain määritelmän mukaisesti. Lisäksi terapiatakuuta tulee kehittää vastaamaan alkuperäisen kansalaisaloitteen kirjauksia ja laajentaa myöhemmin koskemaan koko väestöä iästä riippumatta.

Lisäksi esitetyssä kokonaisuudessa korostuu ennalta määritelty interventiovalikoima. Nyyti ry:n näkemyksen mukaan terapiatakuun alainen hoito tulee lähteä asiakkaan hoidontarpeesta, ei ennalta määritellyistä interventioista. Interventiovalikoima tulee myös määrittää valtakunnallisesti siten, että lasten ja nuorten mielenterveyshoito toteutuu yhdenvertaisesti sijainnista riippumatta. Lisäksi interventioiden tulee olla vaikuttavaksi osoitettuja ja tieteelliseen näyttöön perustuvia.

Nyyti ry korostaa, että hyvinkään toteutetulla terapiatakuulla ei voida kokonaan ratkaista käynnissä olevaa mielenterveyskriisiä. Hoitavien palveluiden on syytä olla nykyistä paremmin saatavilla, mutta tämän ohella keskeistä on puuttua mielenterveysongelmien juurisyihin ja vahvistaa ongelmien ennaltaehkäisyä. Tämä vaatii mielenterveyttä tukevan politiikan lisäksi myös ennaltaehkäisevän toiminnan riittävää resursointia.

Lisätietoja:

Minna Savolainen
toiminnanjohtaja
puh. 044 589 6117
minna.savolainen@nyyti.fi

Tommi Yläkangas
asiantuntija, vaikuttamistyö
puh. 050 366 7786
tommi.ylakangas@nyyti.fi