Takaisin opintoihin -hanke on julkaissut suosituksia korkeakouluille opintoihin paluun tukemiseksi.

Takaisin opintoihin -hanke käynnistyi keväällä 2019 ja päättyy tänä vuonna. Yksi hankkeen tavoitteista on ollut tietoisuuden ja ymmärryksen lisääminen korkeakouluopiskelijoiden tilanteista, kun he ovat palaamassa opintoihin sairauslomalta, kuntoutusrahalla tai ovat aktiivisia opiskelijoita, mutta eivät saa otetta jatkaakseen opintoja.

– Tätä tavoitetta kohti on edetty mm. kokemusasiantuntijawebinaareilla, opintoihin palaajan paketilla ja webinaarilla yhdessä YTHS:n kanssa (voit katsoa webinaarin tästä). Myös nyt julkaistujen suositusten tarkoitus on lisätä tietoisuutta ja ymmärrystä opintoihin palaavan tilanteesta ja tarpeista, sanoo Takaisin opintoihin -hankkeen Marjo Siltanen.

Sisältöä suosituksille on työstetty koko hankkeen ajan. Sitä on kertynyt yhteistyöstä niin opiskelijoilta kuin ammattilaisiltakin. Suosituksien sisältöjä koostettiin myös hankkeen ohjausryhmän tapaamisissa, joissa olivat mukana edustukset yhteistyökorkeakouluista Humakista ja Helsingin yliopistosta, YTHS:stä, Kelasta, Etelä-Suomen Klubitalot Eskot ry:stä sekä Koala-ryhmästä – nuorten aikuisten mielenterveysaktivismiryhmästä. – Ennen kaikkea olemme pyrkineet kuulemaan perimmäistä kohderyhmää, eli opiskelijoita, kiteyttää Marjo Siltanen.

Suosituksissa korostuu yhteisönäkökulma, eli kuinka koko korkeakouluyhteisö voi tukea opintoihin palaavan opiskelijan opintojen jatkamista. Suositukset kehottavat myös pohtimaan, millaisia käsityksiä yhteisössä on mielenterveydestä tai opiskelijuudesta. Tärkeä kysymys on myös, miten paluun tukemisessa voidaan huomioida opiskelijoiden moninaisuutta.

Tutustu suosituksiin tästä.