Nyyti ry:n kevätkokouksen 14.5.2024 kannanotto

Hallituksen opiskelijoihin kohdistuvat leikkaukset tulevat vaikuttamaan laajasti opiskelijoiden arkeen sekä jo kriisiytyneeseen mielenterveystilanteeseen. Jo aiemmin on päätetty tehdä opintorahan indeksijäädytys ja leikata yleisestä asumistuesta. Nyt huhtikuun kehysriihen tuloksena opiskelijat siirretään kokonaan pois yleiseltä asumistuelta opintotukeen sidotun asumislisän piiriin, jota ei makseta opintotuen ulkopuolisilta kuukausilta. Tämä tulee tekemään ison loven opiskelijan sosiaaliturvaan. Myös arvonlisäverotuksen korotus tulee vaikuttamaan opiskelijoiden talouteen tuntuvasti.

Nyyti ry on erittäin huolissaan leikkausten suorista vaikutuksista opiskelijoiden sujuvan opiskeluarjen edellytyksiin ja mielenterveyteen. Opiskelijat ovat hallituksen leikkauspäätösten suurimpia kärsijöitä. Heikko taloustilanne ja toimeentulostressi ovat merkittäviä mielenterveysongelmien riskitekijöitä. Vähillä mielenterveyden voimavaroilla opinnot eivät suju puhumattakaan siitä, että kykenisi käymään ansiotyössä opintojen ohella. Opiskelijat kokevat olevansa todella ahtaalla ja näkevät leikkauspäätökset myös viestinä arvostuksen puutteesta.


Hallituksen leikkaukset tulevat lisäämään opiskelijoiden psyykkistä kuormittuneisuutta ja matalan kynnyksen tuen sekä mielenterveysavun tarvetta. Hoitotakuun pidentäminen yhdessä YTHS:n resurssivajeen kanssa viivästyttävät entisestään oikea-aikaisen mielenterveysavun saamista. Lasten ja nuorten terapiatakuu tulee jättämään merkittävän osan opiskelijoista sen ulkopuolelle. Terapiatakuulle tulee turvata riittävät resurssit sen toteuttamiseen.


Samanaikaisesti hallitus leikkaa nuoriso- ja sosiaali- ja terveysalan järjestöjen avustuksista kriittisen paljon. Järjestöjen ennaltaehkäisevä työ on kustannustehokasta ja vaikuttavaa. Muun muassa Nyyti ry:n miesten mielenterveyttä tukevassa MiehenTila -vertaistukiryhmissä osallisuus koheni 66 prosentilla ja positiivinen mielenterveys lisääntyi 69 prosentilla osallistujista. Yksinäisyyskokemuksen lieventävässä ryhmätoiminnassa haitallista yksinäisyyttä koki toiminnan alussa 86 prosenttia, toiminnan päättyessä 42 prosenttia ja seurantatapaamisella kahden kuukauden jälkeen enää 22 prosenttia.


Leikkaukset järjestöavustuksiin eivät ole oikea työkalu nuorten ja opiskelijoiden mielenterveyskriisin ratkaisemiseksi. Nyt suunnitellut leikkaukset heikentävät opiskelijoiden mahdollisuuksia saada tukea jaksamisen haasteisiin ja vaikeuksien syventymisen ehkäisyyn. Nyyti ry näkee leikkausten todellisuudessa vain lisäävän kustannuksia romuttamalla järjestöjen tuottaman hyödyn yhteiskunnalle, yhteisöille ja yksilöille terveyttä ja hyvinvointia sekä osallisuutta lisäävän työn myötä.


Nyyti ry vaatii, että opiskelijoita koskevassa päätöksenteossa sekä ennakkoarvioidaan että jälkiarvioidaan päätösten hyvinvointi- ja mielenterveysvaikutukset, etsitään ratkaisuja opiskelijoiden mielenterveyden vahvistamiseksi panostamalla opiskelijahyvinvointityöhön ja turvataan matalan kynnyksen ammatti- ja vertaistuki. Opintotuen kokonaisuudistuksessa on etsittävä sellaiset opiskelijan kohtuullista sosiaaliturvaa tukevat ratkaisut, jotka mahdollistavat ennakoitavuuden ja lisäävät vakautta. Järjestöjen avustusleikkauksia tulee tarkastaa pienemmiksi ja järjestöille tulee taata mahdollisuus priorisoida itse toimintaansa.

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta (AYY), Suomen Ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry
Helsingin Tekniikan Opiskelijat- HTO ry, Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry
Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY), Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS
MIELI Suomen mielenterveys ry

Lisätiedot

Sonja Naalisvaara
hallituksen puheenjohtaja
sonja.naalisvaara@nyyti.fi
puh. 050 496 5053

Minna Savolainen
toiminnanjohtaja
minna.savolainen@nyyti.fi
puh. 044 589 6117