Opetus- ja kulttuuriministeriö on tehnyt ehdotuksen korkeakoulujen rahoitusmallin uudistamisesta. Rahoitusmallin uudistusta ohjailee hallitusohjelman kirjaukset ja valmistelevan työryhmän näkemykset. Uusi malli otetaan käyttöön vuodesta 2025 alkaen.

On tärkeää, että väestön koulutustason nostamiseksi ja sosioekonomisten hyvinvointierojen kaventamiseksi korkeakoulutuksen yhdenvertaista saavutettavuutta parannetaan. Aloituspaikkojen lisääminen on keskeinen keino, mutta muilta osin ehdotetut toimenpiteet [https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/ce143d5f-5338-495b-a311-9b052f49037f/e0327349-f306-4769-9cdf-e773c0d74361/RAPORTTI_20231215080500.pdf] korkeakoulujen rahoitusmallin uudistamisesta uhkaavat kasvattaa opiskelijoiden psyykkistä kuormittuneisuutta.

Malli pitää sisällään uuden ensikertalaisuusindikaattorin, joka ohjaa korkeakouluja entistä voimakkaammin laajentamaan opiskelijavalintojen ensikertalaiskiintiöitä. Nyyti ry on jo pitkään kritisoinut ensikertalaiskiintiöitä niiden negatiivisten mielenterveysvaikutusten takia. Kiintiöt pakottavat taktikoimaan opiskelupaikan vastaanottamisen kanssa, vähentävät mahdollisuuksia vaihtaa opiskelualaa ja lisäävät muutenkin stressaavan hakuvaiheen paineita.

Rahoitusmallissa esitetään toimenpiteitä koulutuksen kasautumisen ehkäisemiseksi. Tämä viestii nuorille entistä painokkaammin sitä, että opiskelualavalinnassa on osuttava kerralla oikeaan. Kolmas yhä enemmän suorituspaineita synnyttävä elementti on koulutuksen läpäisyn vahvistaminen.

– Tavoite saada opinnot etenemään nopeasti ei sinällään ole ongelma. Keinot vain ovat vääriä. Kiintiöiden ja paineiden lisäämisen sijasta pitäisi panostaa hyviin tukipalveluihin, opintojen merkityskeskeisyyteen ja mahdollisuuteen keskittyä täysipäiväisesti opintoihin varmistamalla riittävä toimeentulo. Nykyjärjestelmä sen sijaan näyttäytyy liukuhihnana, jonka kyydistä osa valitettavasti myös putoaa, tiivistää Nyyti ry:n vaikuttamistyön asiantuntija Tommi Yläkangas.

Mikäli uusi rahoitusmalli toteutetaan ehdotuksen mukaisesti, tulee se suurella todennäköisyydellä lisäämään opiskelijoiden kuormittuneisuutta. Kuormituksen tasapainottamiseksi tarvittaisiin myös vastaavat linjaukset ja resurssit opiskelijahyvinvointityölle.

– Nyyti ry on jo aiemmin esittänyt yhdeksi ratkaisuksi korkeakouluopiskelijoiden opiskeluhuollon lakisääteistämistä. Se turvaisi yhdenvertaiset hyvän oppimisen, ongelmien ehkäisyn ja psykososiaalisen tuen palvelut kaikille opiskelijoille. Erillinen laki tunnustaisi korkeakouluopiskelijoiden tuen tarpeet, helpottaisi monialaista yhteistyötä sekä loisi opiskeluhuollon jatkumon esiopetuksesta aina korkea-asteelle saakka, painottaa Nyyti ry:n toiminnanjohtaja Minna Savolainen.

Lisätietoja:

Minna Savolainen

toiminnanjohtaja

puh. 044 589 6117

minna.savolainen@nyyti.fi

Tommi Yläkangas

asiantuntija, vaikuttamistyö

puh. 050 366 7786

tommi.ylakangas@nyyti.fi