Opiskelijoiden jaksaminen on hätätilassa. Joka kolmas opiskelija on psyykkisesti merkittävästi kuormittunut ja kaksi viidestä opiskelijasta kärsii opiskelu-uupumuksesta (Korkeakouluopiskelijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimus 2021). Lisäksi tiedetään, että taloustilanteen epävarmuus on yksi suuri mielenterveysongelmien riskitekijä. 17 % opiskelijoista on pelännyt ruoan loppuvan ennen kuin he saavat rahaa ostaakseen lisää ja kustannusten nousu on hankaloittanut tilannetta entisestään (Korkeakouluopiskelijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimus 2021). Eniten taloudellisia vaikeuksia kokevat opiskelijat, joilla on opintoja haittaava terveysongelma ja merkittävin opintoja haittaava terveysongelma ovat mielenterveysongelmat (Eurostudent VII – Opiskelijatutkimus 2021).

”Nyt on aika toimia opiskelijoiden mielenterveyden korjaamiseksi. Opiskelijoiden psyykkiset vaikeudet ovat olleet jo vuosia nousutrendissä, jota korona-aika ja viimeaikaiset poikkeusolot ovat kärjistäneet. Seuraavaan hallitusohjelmaan tarvitaan kirjauksia, joilla pystymme tarttumaan tähän hätätilaan”, toteaa Nyyti ry:n puheenjohtaja Miisa Tervala.

Näiden tietojen valossa Nyyti ry vaatii, että tulevassa hallitusohjelmassa otetaan huomioon seuraavat opiskelijoiden mielenterveyttä edistävät toimenpiteet:

Opiskelijoita koskevassa päätöksenteossa otettava mielenterveys ja opiskelukyky keskiöön

  • Opiskelijoita koskevien päätösten hyvinvointi- ja mielenterveysvaikutusten arviointi tulee ottaa käyttöön kaikessa poliittisessa päätöksenteossa.
  • Koulutuspolitiikkaa on inhimillistettävä haittaavan suorituskeskeisyyden vähentämiseksi sekä kasvu- ja opiskelurauhan turvaamiseksi.

Opiskelijoiden toimeentulo turvattava

  • Opiskelijoille tulee taata riittävä toimeentulo ja mahdollisuus sen ennakoitavuuteen.
  • Opintotuen lainapainotteisuutta tulee vähentää ja opintolainaa ei tule nähdä osana opiskelijan sosiaaliturvaa.
  • Opiskelijan toimeentulo ilman opintolainaa tulee nostaa eurooppalaisen köyhyysrajan yläpuolelle.

Mielenterveystukea vahvistettava

  • Turvataan korkeakouluopiskelijoille yhdenvertaiset opiskeluhuollon palvelut säätämällä laki korkeakouluopiskelijoiden opiskeluhuollosta, jolla varmistetaan riittävät psykologi- ja kuraattoriresurssit.
  • Turvataan terapiatakuun mukaisessa ajassa tarkoituksenmukainen mielenterveyshoito perus- ja opiskeluterveydenhuollossa.

Edellä mainituilla toimenpiteillä opiskelijoiden elämä kohtuullistuisi, opiskelukyky kohentuisi ja jaksaminen paranisi. Samalla ne edistäisivät Koulutuspoliittisen selonteon tavoitetta siitä, että vuonna 2030 vähintään puolet nuorista aikuisista suorittaa korkeakoulututkinnon. Rakenteelliset uudistukset ovat tärkeässä roolissa, sillä ne ovat opiskelijaelämän kohtuuttomuuksien juurisyy.

”Mielenterveyden ja jaksamisen ongelmien yhteydessä nostetaan esiin yleensä yksilön oma vastuu ongelmien synnyssä ja toisaalta myös ongelmien ratkaisijana. Me kaikki tietysti pystymme vaikuttamaan omaan toimintaamme, mutta huomiota tulisi ennen kaikkea kiinnittää kuormittaviin rakenteisiin. Toivomme, että tuleva hallitus ottaisi opiskelijoiden jaksamisen hätätilan vakavasti ja ryhtyisi toimiin”, kertoo Nyyti ry:n toiminnanjohtaja Minna Savolainen.

Lisätietoja
Miisa Tervala
Puheenjohtaja
Nyyti ry
miisa.tervala@nyyti.fi

Minna Savolainen
Toiminnanjohtaja
Nyyti ry
puh. 044 589 6117
minna.savolainen@nyyti.fi

Tommi Yläkangas
Vaikuttamistyön asiantuntija
Nyyti ry
puh. 050 366 7786
tommi.ylakangas@nyyti.fi