Hallitus on tekemässä useita heikennyksiä opiskelijoiden toimeentuloon. Opiskelijoille tärkeään yleiseen asumistukeen kaavaillaan leikkauksia ja lisäksi opintorahaan ollaan tekemässä indeksijäädytys.

– Toimeentulovaikeudet ja taloushuolet aiheuttavat yli puolelle korkeakouluopiskelijoista hyvin usein tai melko usein huolta ja stressiä. Toimeentuloon liittyvä stressi muodostaa merkittävän riskitekijän opiskelijan psyykkiselle hyvinvoinnille. Leikkaukset opiskelijoiden toimeentuloon ovat myös leikkauksia opiskelijoiden mielenterveyteen, kommentoi Nyyti ry:n puheenjohtaja Miisa Tervala.

Opiskelijan epävarmuus toimeentulostaan on suoraan yhteydessä myös heikompaan opintomenestykseen, sosiaaliseen toimintakykyyn ja fyysiseen terveyteen. Eniten taloudellisia vaikeuksia kokevat he, joilla on jonkin opintoja haittaava terveysongelma. Merkittävimmin opiskelukykyä heikentävät mielenterveysongelmat.

Leikkausten ja jäädytysten kompensaatioksi ollaan esittämässä opintolainan valtiontakauksen korotusta. Lainapainotteinen opintotuki on jo sinänsä ongelmallinen eikä lainaa pitäisi nähdä osana opiskelijan sosiaaliturvaa. Opintolainaa on nostettu viime vuosina ennätystahtia ja opiskelijoiden velkataakka on kasvanut.

Nyyti ry toivoo, että hallitus palauttaisi esityksensä vielä pöydälle ja arvioisi kaavailtujen leikkausten kokonaisvaikutuksia hyvinvointi- ja mielenterveysnäkökulmasta. Tämä sama toive on kuultu myös opiskelijoilta itseltään viime päivinä. Opiskelijoiden mielenterveyteen kaivataan nyt panostuksia ei leikkauksia.

Lisätiedot:

Miisa Tervala

puheenjohtaja, Nyyti ry

miisa.tervala@nyyti.fi

Minna Savolainen

toiminnanjohtaja, Nyyti ry

puh. 044 589 6117

minna.savolainen@nyyti.fi