Inflaation vaikutuksia opiskelijoiden toimeentuloon on tärkeää ehkäistä. Hintojen nousu ja kiristyvä rahatilanne muodostavat merkittävän riskitekijän jo kuormittuneiden opiskelijoiden psyykkiselle hyvinvoinnille.

Opiskelijat kärsivät edelleen korona-aikana heikentyneestä hyvinvoinnista ja lisäksi tällä hetkellä Ukrainan kriisi sekä ilmastokriisi lisäävät psyykkistä taakkaa. Korkeakouluopiskelijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimuksen (KOTT) 2021 mukaan yli puolet opiskelijoista kokee psyykkistä kuormittuneisuutta. Mielenterveyshäiriöt ovat yleisin opiskelukyvyttömyyden syy. Tiedetään myös, että vaikeudet opiskelussa ja jaksamisessa kasautuvat kaikista köyhimmille opiskelijoille.

Opiskelijoiden toimeentulo on riittämätöntä. Ilman opintolainaa opiskelijoiden toimeentulo jää selvästi eurooppalaisen köyhyysrajan alapuolelle. Opiskelijat saavat tällä hetkellä 268,23 euroa opintorahaa sekä yleistä asumistukea kunnan asumismenojen mukaan. Esimerkiksi Helsingissä asuva opiskelija saa maksimissaan 429,60 euroa kuukaudessa asumistukea. Elämisen kulut tulisi siis kattaa 697,83 eurolla kuukaudessa Helsingissä. Tämä ei ole realistista. Toimeentuloa vaikeuttaa lisäksi inflaatio, joka oli Tilastokeskuksen mukaan toukokuussa jo 7,0 prosenttia.

”Elämisen rahoittamiseksi opiskelijan on käytävä ansiotyössä opintojen ohella sekä loma-aikoina tai otettava opintolainaa. Kaikilla ei kuitenkaan ole mahdollisuutta työssäkäyntiin ja toimeentulotukeen ei ole oikeutta, jos opintolaina on nostamatta. Miltä muulta väestöryhmältä edellytetään velkaantumista perusturvaetuuksien saamiseksi?” Nyyti ry:n puheenjohtaja Miisa Tervala toteaa.

Opiskelijoiden toimeentulossa on kyse kokonaisuudesta, johon vaikuttavat tuen suuruus, opintotukikuukausien määrä, opintojen riittävän edistymisen rajat sekä työssäkäyvien opiskelijoiden tulorajat. Tätä kokonaisuutta tulisi kehittää suuntaan, joka mahdollistaisi täysipainoisen opiskelun ilman kroonista ja liiallista talouteen liittyvää stressitekijää.

Lisätietoja

Miisa Tervala
Puheenjohtaja, Nyyti ry
miisa.tervala@nyyti.fi
puh. 040 4155730

Tommi Yläkangas
Vaikuttamistyön asiantuntija, Nyyti ry
tommi.ylakangas@nyyti.fi
puh. 050 3667786