Siiri

Blogiteksti on osa TUBEDU-tutkimushanketta. Tutkimus toteutettiin kanssatutkimuksena yhdessä nuorten kanssa. Osana tutkimusta kanssatutkija Siiri toteutti ryhmähaastattelun, jossa neljä nuorta kuunteli erityylisiä mielenterveyttä käsitteleviä podcasteja ja keskusteli sen jälkeen yhdessä podcastien tarjoamasta vertaistuesta.

Tutkin podcastien vaikutuksia nuorten mielenterveyteen. Näkökulmana tutkimuksessani oli erityisesti se, voivatko nuoret saada podcasteista vertaistukea. Aiheesta on tehty melko vähän tutkimuksia, joten halusin selvittää, mitkä ovat podcastien parhaat puolet. Vertailin tutkimuksessani neljää erityylistä podcastia ja niiden herättämiä ajatuksia. Neljä tyyliä ovat asiatyylinen, rento, lempeä ja humoristinen. Kaikki podcastit käsittelevät jotakin mielenterveyteen liittyvää teemaa erilaisesta näkökulmasta. 

Mielenterveysongelmiin liittyvät podcastit mielletään usein vakaviksi ja synkiksi. Mielenterveys on kuitenkin niin moninainen asia, että monet podcastit sivuavat aihetta, vaikka niiden aiheena ei olisikaan suoraan mielenterveys. Mielenterveyttä voi lisäksi tukea myös sellaiset podcastit, joita kuuntelee esimerkiksi viihdetarkoituksessa tai lisätäkseen tietoutta erilaisista asioista. Tärkeintä olisi ymmärtää, että monenlaiset podcastit voivat tukea nuorten mielenterveyttä eri tavoilla.  

Humoristinen podcast voi tuoda monille iloa arjen keskelle. On kuitenkin selvää, että aivan kaikkia asioita ei voida käsitellä huumorin avulla. Jos haluaa kuunnella podcasteja vakavampiin asioihin liittyen, ei niiltä kannata odottaa nopeaa mielialan nostatusta. On kuitenkin tärkeää tunnistaa, minkä podcastin kuunteleminen lisää tarpeetonta ahdistusta ja minkä podcastin kuunteleminen taas auttaa käsittelemään vaikeita asioita aiheuttaen hetkellisiä negatiivisia tunteita. On tärkeää tunnistaa omat rajansa myös tässä asiassa, kuten kaikessa muussakin. 

Nuoret voivat siis saada podcasteista vertaistukea mielenterveyteen liittyen. Se riippuu kuitenkin paljon ihmisestä ja podcastista. Tutkimuksessani käsittelemäni podcast-jaksot olivat niin erityylisiä, että ne antoivat kuuntelijoilleen vertaistukea eri tavoin. Eniten vertaistukea podcastin kuuntelija voi jaksosta saada, jos siinä käsitellään aihetta, joka on hänelle jollakin tavalla ajankohtainen.  

Mielestäni erityisen kiinnostavaa tämän tutkimuksen tuloksissa on se, kuinka paljon keskustelua podcastit herättivät. Jaksoista syntyi haastateltavien kesken paljon hyvää keskustelua mielenterveyteen liittyen. Podcastit voivat toimia vaikeiden aiheiden ympärillä hyvinä keskustelun aloittajina. Suosittelen siis perustamaan vaikkapa podcast-piirin ehkä jo tutun lukupiirin rinnalle. Kuunnelkaa jokin podcast-jakso ja keskustelkaa sen herättämistä ajatuksista yhdessä. Saatatte yllättyä, miten merkityksellisiä keskusteluja podcastit herättää!  

Siiri
Blogiteksti on osa TUBEDU-tutkimushanketta. Tutkimus toteutettiin kanssatutkimuksena yhdessä nuorten kanssa. Osana tutkimusta kanssatutkija Siiri toteutti ryhmähaastattelun, jossa neljä nuorta kuunteli erityylisiä mielenterveyttä käsitteleviä podcasteja ja keskusteli sen jälkeen yhdessä podcastien tarjoamasta vertaistuesta.