Sofia Lindqvist

NyytiTalk: Huoli läheisestä – jaksanko itse? 1.10.2020 klo 15.00-30

Viimeisimmän kouluterveyskyselyn mukaan noin 6 prosenttia nuorista kantaa hoivavastuuta läheisestä viikoittain tai päivittäin. Hoivavastuuta kantavat nuoret ovat vähemmän tyytyväisiä elämäänsä, kokevat terveytensä huonommaksi ja raportoivat enemmän masennusoireilua, ahdistuneisuutta, koulu-uupumusta, yksinäisyyttä ja koulukiusatuksi joutumista kuin ei-hoivaavat vertaisensa.

Mistä puhumme kun puhumme nuoren hoivavastuusta ja nuorista hoivaajista? Mitä tukea ja apua omaan jaksamiseen on saatavilla nuorille hoivaajille? Entä miten koronaepidemia on vaikuttanut nuoriin hoivaajiin? Miten lapsuudessa ja nuoruudessa koettu hoivavastuu muokkaa ihmistä? Mitä apua on saatavilla aikuisuudessa, mikäli tunnistaa itsessään sellaisia lapsuuden kokemuksista juontuvia piirteitä, jotka kuormittavat elämää ja mielenterveyttä aikuisena? Muun muassa näitä kysymyksiä ruodittiin lokakuuta avaavassa NyytiTalkissa 1.10.2020 kello 15.00-15.30. Nyytin lokakuu oli varattu reflektointiin ihmissuhteiden moninaisista merkityksistä ja vaikutuksista mielenterveyteen.

NyytiTalk-keskusteluun osallistuivat:

💥 Joensuun seudun omaishoitajat ry:n Alisa-projektin projektipäällikkö ja kokemusasiantuntija Kirsi Hokkila

💥 FinFami Pirkanmaan nuorisotyön koordinaattori Sari Nurminen

💥 Juontajana toimi Nyytin kehittämispäällikkö Sofia Lindqvist.

Anna palautetta NyytiTalkista

Herättikö NyytiTalk sinussa ajatuksia? Saitko tukea ja neuvoa omaan tilanteeseesi? Anna palautetta NyytiTalkista verkkokyselyllä.