Hoppa till innehåll

HJÄLP FÖR NERVOSITET

Eftersom känslorna vid nervositet är individuella, är det viktigt att hitta metoder som hjälper just en själv när man spänner sig. Vi behöver också alla olika metoder för att klara av att hantera situationen före, under och efter ett uppträdande.

ACCEPTERA NERVOSITETEN

Kom ihåg att det är normalt att vara nervös inför utmaningar. Acceptera att du är nervös.
Också jobbiga känslor, som nervositet, fyller en funktion. Försöker man bli av med nervositeten helt kan det sluta med känslan av misslyckande och besvikelse på sig själv, vilket i sin tur bidrar till att cementera problemet med nervositet. 

Var empatisk med dig själv

Bakom nervositeten kan det ligga alltför höga krav på en själv. Då avkräver du kanske dig själv en perfekt prestation. Du tillåter dig inte att göra fel, även om felen vore normala och något som drabbar alla. Om bara en felfri prestation är god nog får du sällan upplevelser av att lyckas. Acceptera fel och sikta i stället på att göra tillräckligt bra ifrån dig. Nervositeten kan minska om du är mer förstående och empatisk med dig själv.

EXPONERA DIG

Att undvika situationer som skapar nervositet kan kännas som den enklaste utvägen. Undvikande ger dig ändå inte erfarenhet av sådana situationer. Genom att våga dig in i situationer som gör dig nervös får du upplevelsen av att ha klarat dig genom det och ditt självförtroende kan växa.

Utsätt dig inte genast för alltför stora utmaningar. Det bästa är att börja exponeringsövningarna i situationer som bara är lite ångestladdade. Gradvis exponerar du dig för svårare situationer så att du kan öva på det. Ställ upp små, konkreta mål för dig själv. Uträtta något ärende per telefon. I grupparbeten kan du lägga fram ett eget förslag. Börja med att träna på att prata inför folk genom att uppträda framför en spegel eller för bekanta.

LUGNA KROPPEN

Nervositetskänslor kan vara svåra att hantera rationellt.  Att få kroppen att lugna ner sig är effektivare än att älta fraser som ”Spänn dig inte”.

Välj på förhand metoder som du kan använda för att lugna ner dig och slappna av i en spänd situation. Det kan handla om lugnande andning, lugnande ord till dig själv eller muskelavslappnande övningar.

När nervositeten sätter in kan det hända att man börjar prata snabbt för så att säga ta sig ur situationen. Lite lugnare takt kan ändå göra större nytta. Då ger du kroppen budskapet att det inte är någon fara. Att börja prata långsammare eller kanske ta en liten paus kan få kroppen att varva ner.

SÄG ATT DU ÄR NERVÖS

Våga säga högt att du är nervös. Försöker man dölja och skyla över det ökar nervositeten. Genom att vara öppen med nervositeten kan du i stället få andras stöd och förståelse, vilket ökar känslan av trygghet i situationen.

HANTERA STRESS

Alltför mycket stress kan utlösa, förvärra och hålla liv i nervositet – och vice versa. Med metoder för stresshantering kan du lindra din nervositet. Gör sådant du tycker är roligt, ger dig glädje och känns avkopplande. Boka varje dag in en stund där du inte behöver prestera något. Också idrott kan få kroppen att slappna av och lindra nervositet.

HITTA HJÄLP FÖR NERVOSITET OM DET ÄR ETT STORT PROBLEM

Nervositet kan påverka studieförmågan negativt och göra det svårare att klara av studierna. Dessutom försämrar nervositet koncentrationsförmågan. Ibland kan sociala möten och uppträdanden bli så betungande att man undviker sådana situationer eller hoppar av kurser.

Spänner man sig väldigt mycket är det viktigt att söka hjälp. Kontakta social- och hälsovården för att utreda din situation – du kan till exempel uppsöka hälsovårdare, läkare eller psykolog. På studieorten kan det finnas kurser för att träna på att prata inför folk eller kamratstödsgrupper för att hantera nervositet. Kanske har studenthälsovården grupper för nervösa.