Hoppa till innehåll

Råd för förbättring av självkänslan

Det är viktigt att hitta sina egna sätt att stärka sin självkänsla och identitet. Rikta dina resurser till sådant du upplever som din starka sida. Det ger riktningen för ett nytt, starkt jag och en god självkänsla.

Rikta dina resurser till sådant du upplever som din starka sida.

En starkare självkänsla består av olika element:

 • Det första steget i riktning mot bättre självkänsla kan var förändring i sättet du iakttar dig själv på.
 • Försök att tänka på dina goda sidor i stället för att koncentrera dig på sådant som du inte tycker om i dig själv. Vilka saker är i sin ordning? Vilka är mina goda egenskaper? Vad är jag bra på?
 • Sök efter sanningen i dig själv. Tänk efter vilken bild du har av dig själv. Om du är van vid att tänka på vissa drag i dig, fråga dig själv: Är det sant? Är jag faktiskt sådan? Ofta föreställer vi oss sådant som inte nödvändigtvis håller streck.
 • Tala vackert till dig själv och till andra.
 • Kom ihåg att varje människa är enastående.
 • Kom ihåg de saker du lyckats med.
 • I svåra stunder är det bra att återkalla i minnet allt det goda som man varit med om. Både svårigheter och goda stunder hör till livet.
 • Våga vara annorlunda. Olikhet kan ibland medföra ensamhet men om man alltför mycket håller med andra kan man fjärma sig från sig själv.
 • Lär dig att göra val, att besluta och att vilja ha. Beslutandet kan du behöva träna upp också i frågor som verkar vara obetydliga, om du inte är van vid att vilja ha något. När någon frågar om du vill ha kaffe eller te, beslut vilkendera du vill ha.
 • Frigör dig från felaktiga skam- och skuldkänslor.
 • Var barmhärtig. Förlåt dig själv och andra.
 • Hitta en gemenskap eller en vän som hjälper dig att växa. Det är viktigt att hitta någon som uppmuntrar dig och låter dig vara dig själv.
 • Bli inte nedslagen av att bli avvisad utan försök på nytt.
 • Låt inte andra bestämma om din rätt att existera. Ingen får ges en sådan makt att han kan skada dig genom att överge dig.
 • Gör fantasiövningar. Tänk på att du kan lyckas just sådan som du är. Tänk på alla dina positiva sidor. Skriv upp dem och gå tillbaka till listan alltid i svaga stunder.

Uppbyggande själviskhet är till nytta

Till god självkänsla hör att man värdesätter sig själv och idenfierar sina egna rättigheter. I detta avseende innebär själviskhet att man positivt lyssnar till sig själv och tar hand om sitt välbefinnande:

 • Känn och erkänn dina egna gränser och begränsningar och godkänn dem. Värdesätt dig själv och avstå från överdrivna krav på dig själv. Ta hand om dina egna energikällor. Tänk på vad du behöver för att må bra.
 • Kärnan för en sund själviskhet är ett aktivt och ansvarsfullt grepp om ditt eget liv. Tillåt dig själv att göra fel och ändra åsikt.
 • Du har rätt att uttrycka dina egna åsikter och känslor och du behöver inte handla enligt andras förväntningar. Beslut själv vad du bekymrar dig över och vad du drar försorg om. Du har dina egna rättigheter.
 • Reservera tid för dig själv och ladda batterierna genom att göra någonting trevligt, något som du ser fram emot och önskar dig och som gör dig glad och entusiastisk.
 • Splittrande själviskhet innebär att man bara driver egna intressen och sysslar med ”navelskåderi”. Ibland kan det ändå vara bra att stanna upp och fråga hur jag mår i dag.

Försök att tänka på dina goda sidor i stället för att koncentrera dig på sådant som du inte tycker om i dig själv.


Läs mera

Nyytis livskunskapsmaterial (på finska)

Keltikangas-Järvinen, L. 1994. Hyvä itsetunto. WSOY.

Peltola, R. 2001. Toimiva ihminen. WSOY.

Saarinen, M. & Kokkonen M. 2003. Tunneäly. WSOY.

Saarinen M. 2002. Tunneälyn ja itsetuntemuksen työkirja. WSOY.

Viljamaa, J. 2006. Itsetunto kuntoon. Messon Oy.