Hoppa till innehåll

Svårt att börja ett sällskapsförhållande?

Ibland kan det vara svårt att få ett bestående sällskapsförhållande. Det kan finnas många orsaker. Nedan finns några alternativ som du kan fundera på.

Sällskapande och parförhållande kan vara förknippade med motstridiga tankar och önskemål. Många singlar vill gärna komma nära en annan människa men samtidigt kan de också undvika nära relationer. När tillfället yppar sig kan det kännas tryggare att inte stifta bekantskap utan ta till flykten eller sluta sig inom sitt skal.

Många singlar vill gärna komma nära en annan människa men samtidigt kan de också undvika nära relationer.

Trots att man kanske vill, kan det kännas generande att blotta sina känslor och behov för andra. Många längtar verkligen efter en sällskapspartner, efter närhet och kontakt, men kan kanske ändå inte stå ut med det.

Svårigheten att uttrycka sina känslor

I den finländska kulturen upplever många att det är svårt att visa sina känslor eller är rädda för det. Även om det är svårt att visa sina känslor är det viktigt att visa intresse, om än med små gester, uttryck och ord. Genom att uttrycka mina känslor signalerar jag om min lust att fördjupa bekantskapen.

Det är skäl att fundera över

  • hur man kan visa sitt intresse och sina känslor för den man är förtjust i
  • vilka är för sig själv naturliga sätt att uttrycka sina känslor
  • hur man kan öva sig i att visa sina känslor?

Leende, ögonkontakt, att erbjuda hjälp och visa intresse är tecken på att man tycker om den andra. Ibland kan det vara tillräckligt att medge att man har svårt att visa sina känslor, för att komma vidare i att öva sig att uttrycka dem.

Blyghet

Människorna har från födseln olika temperament. Blyga människor kan ha svårt att bekanta sig med nya människor och skapa sociala relationer. Människor med utåtriktat temperament lyckas bättre.

Det är viktigt att känna till och godkänna sitt eget temperament. Blyga människor behöver inte bli socialare. I stället kan de blyga fundera på vilka är för dem lätta och naturliga sätt att få kontakt med andra människor. webbdiskussioner kan göra det lättare att kommunicera och uttrycka sina känslor.

I den finländska kulturen upplever många att det är svårt att visa sina känslor eller är rädda för det.

Man kan träna upp sina sociala färdigheter. Det är också viktigt att vara vänlig mot sig själv och tillåta sig att vara blyg. Blyghet kan också vara en resurs. Den hindrar eller försvårar inte nödvändigtvis knytandet av relationer. Ofta kan man rentav ha nytta och fördel av blyghet. Blyga människor anses vara mer empatiska, trevliga och tillförlitliga än andra. Det är viktigt att du accepterar dig precis sådan du är – då godkänner också andra dig lättare.

Upplevelser från barndomen

Många forskare framhäver betydelsen av barndomsupplevelser och tillgivenhetsförhållanden för kvaliteten och knytandet av sällskapsförhållanden. Till exempel ett undvikande, ängsligt, negativt eller ytligt förhållande till sin egen förälder kan förklara varför det känns svårt som vuxen att skapa nära och intima förhållanden. Sättet på vilket våra föräldrar har skött oss och gett oss närhet har samband med hur svårt eller lätt det är att senare knyta parförhållanden.

Hos sådana människor som i barndomen ständigt blivit avvisade när de sökt närhet, tröst och trygghet, kan utvecklas ett undvikande och ängsligt tillgivenhetsförhållande. Redan ett litet barn kan hemlighålla och dölja sina känslor och behov för att inte bli avvisad. Många forskare anser att samma beteendemönster fungerar också i parförhållanden.

Genom att uttrycka mina känslor signalerar jag om min lust att fördjupa bekantskapen.

De som blivit avvisade som barn vågar inte låta andra komma i närheten eftersom de är rädda för att bli skadade eller avvisade. En del lär sig redan som barn att bli oberoende och självständiga, och då känns det svårt att knyta förhållanden och att känna närhet. Också svårigheter i föräldrarnas parförhållande och skilsmässa kan göra det svårare att upprätta relationer.

Man kan ändå bearbeta barndomsupplevelser senare i livet och ändra på verksamhetsmodeller till exempel i terapi. Även om upplevelserna i barndomen har betydelse för hur svårt eller lätt det är att upprätta ett parförhållande, bestämmer de inte entydigt över någons liv. Trots att utgångsläget varit svårt är det möjligt att ändra på riktningen av sitt eget liv.

Man kan träna upp sina sociala färdigheter.

Höga förväntningar eller önskemål som inte besannas

Varje människa önskar sig en idealisk partner som beaktar och fyller den andras alla krav. Ibland kan förväntningarna på partnerns egenskaper vara så höga att man inte hittar en lämplig människa. Då är det bra att fundera på om förväntningarna varit realistiska. Om ingen uppfyller mina höga förväntningar har jag möjligheten att inte inleda ett sällskapsförhållande. Ibland kan höga kriterier på partnern dölja våra egna svårigheter att förbinda oss. Mycket höga förväntningar på partnern kan också vittna om kraven på fullkomlighet som man riktar till sig själv.

Ibland förväntar sig kvinnorna och männen olika saker av sina partner. Också förväntningarna i samkönande parförhållanden kan avvika från varandra.

Ibland kan höga kriterier på partnern dölja våra egna svårigheter att förbinda oss.

Enligt vissa undersökningar förväntar sig många kvinnor av sin idealpartner:

  • god diskussionsförmåga
  • kulturell bildning
  • intresse för miljön och samhället
  • respekt och jämställt förhållande.

Männens idealpartner är däremot:

  • traditionell, trivs hemma och utför gärna hushållsarbeten
  • vacker, ömsint och kvinnlig
  • en kvinna som inte kräver för mycket av mannen och som inte anser sig vara bättre än han.

Enligt vissa undersökningar är kvinnor med lång utbildning sannolikare utan make än andra kvinnor. Hos männen är sambandet det motsatta. Ofta anses make/makarelationen vara idealisk då parterna är lika långt utbildade eller om mannen har något längre utbildning än kvinnan.

Även om män och kvinnor förväntar sig av sina partner i genomsnitt vissa egenskaper och saker, är ändå var och en individ med egna önskemål och förväntningar. Individer kan alltid överskrida skillnaderna mellan könen.

Tankar om sexualitet

Många unga vuxna grubblar över sin sexualitet och sin sexuella identitet. Osäkerhet om sin egen sexualitet eller sexuella inriktning kan försvåra eller fördröja upprättandet av relationer.

En sexuell inriktning som avviker från huvudfåran kan väcka uppmärksamhet eller motstånd i den närmaste kretsen. Rädslan för omgivgens reaktioner och för att bli stämplad kan fördröja nya relationer. Det kan också finnas färre lämpliga partner att välja mellan.


Läs mera

Nyytis livskunskapsmaterial (på finska)

Mer information om sexualitet på Befolkningsförbundets och Sexpo-stiftelsens sidor.

Information om sexuell inriktning, könsidentitet och könsuttryck på Seta rf:s sidor.