Bli volontär

Bli volontär


Bli volontär

Som Nyytis volontär främjar du studerandes psykiska välmående. Du kan delta på ett flertal olika sätt, utifrån dina intressen och tidtabeller. Redan en liten insats – utförd på ditt eget sätt – är värdefull. Dina tankar och erfarenheter utgör ett viktigt kamratstöd för andra studerande.  Genom att delta i vår volontärverksamhet är du med om att skapa en sådan studiekultur i vilken psykisk hälsa och medkänsla spelar en roll!

Som studerande är du den bästa experten på studerandes psykiska hälsa. Kom med!

Anmäl dig som Nyytis volontär här.

Volontäruppdrag

Du kan bekanta dig närmare med våra volontäruppdrag här nedanför. Du kan själv välja på vilket sätt du helst kommer med i verksamheten. Du kan också själv föreslå ett nytt slag av volontäruppdrag för oss.

Dela din berättelse

Vill du dela en berättelse om någonting som berört dig? Du kan skriva din berättelse om tankar och erfarenheter ur ditt eget liv. Du kan till exempel berätta om vad som gör dig glad eller ger dig energi och får dig på gott humör. Du kan också berätta hur du hittat lösningar på utmaningar du haft i livet som studerande. Genom att dela din berättelse kan du sporra och hjälpa andra att hitta insikter i sina egna liv. Vi publicerar berättelserna på vår webbsida och i våra kanaler på sociala medier. Dela din egen berättelse här.

Ta ställning i vår blogg

Vill du dela med dig av din syn på hur vi kunde främja studerandes psykiska hälsa och välmående? I bloggen ”Sinnet är viktigt” kan man skriva om aktuella teman som har att göra med studerandes välmående, ta ställning och väcka debatt. Bekanta dig med bloggen här.

Gör en video

Är du intresserad av rörlig bild och att göra videor? Du kan dela dina tankar och åsikter också genom en video. Du kan göra en videosnutt ensam eller  i grupp, till exempel tillsammans med studiekompisar eller andra volontärer. Stilen är fri och påhittighet är bara ett plus. Vi publicerar videorna på vår webbsida och i våra kanaler på sociala medier. Läs mer här.

Dela din studievardag på Instagram

Som volontär har du möjlighet att för en vecka erövra Nyytis Instagramkonto @nyytiry. Under din Instagramvecka får du dela med dig av din studievardag samt känslor och situationsbilder förknippade med studerandes psykiska välmående. Volontärernas inlägg hittas på Instagram under hashtaggen #nyytinvapari.

Fungera som kamratstöd i chatten

I Nyytis gruppchat diskuteras ämnen som har att göra med studerandes liv och vardag. Volontäruppdraget som kamratstöd innebär att aktivera diskussionen, att föra fram nya synvinklar och att upprätthålla ett diskussionsklimat som utgör en bra grund för kamratstöd. I varje chatt finns det alltid två moderatorer, som kan stöda varandra. Du kan fungera som moderator för chatten även på distans. Det går bra att under chattens gång hålla kontakt med den andra moderatorn per telefon eller via nätsamtal.  Moderatorerna som ger kamratstöd får en ca en timme lång introduktion till att moderera chatten.

Med i kampanjer 

Vill du föra kampanj för psykiskt välmående? Kom med och skapa kampanjer  kring teman som berör studerandes liv, välmående och psykiska hälsa.

Kommande kampanjer

Kampanjen kring Dagen för psykisk hälsa bland studerande ordnades första gången på våren 2018. Dagen firas nästa gång torsdagen 23.4.2020 och kampanjen kring dagen förs 14-24.4.

Vi vet mer om kampanjens volontäruppdrag vid årsskiftet.

Förverkligade kampanjer

Dagen för psykisk hälsa bland studerande 2019

Mokasin-kampanjen (på finska)

Lempilukuelämys-kampanjen (på finska)

Delta i evenemang

Vi besöker olika evenemang vid högskolorna och studentföreingarna och berättar om vår verksamhet vid olika aktivitetskontroller eller utställningsbås. Som volontär är du välkommen med vid såväl planeringen som utförandet av Nyytis andel av evenemangen.

Som ansvarig för en aktivitetskontroll får du erfarenhet av att instruera övningar för studerandegrupper. Vid utställningsbåset får du erfarenhet av att instruera besökarna att göra en uppgift som har att göra med psykiskt välmående. En av Nyytis anställda är alltid med.

Vi deltar i evenemang främst i huvudstadsregionen, men då det är möjligt också på andra håll i landet. De volontärer som har anmält intresse för att delta i evenemang får information om möjligheterna per e-post anefter de uppstår.

Volontäruppdrag i Nyytis projekt

Som volontär kan du också delta i projektverksamhet.

Projektet Yhdessä yhteisöksi

Projektets Yhdessä Yhteisöksi målsättning är att stärka högskolestuderandes upplevelser av att höra till gemenskaper och grupper. Genom att stärka upplevelser av gemenskap strävar man efter att förebygga studerandes upplevelser av ensamhet och utanförskap. Målsättningen är en förändring i det allmänna förhållningssättet och verksamhetskulturen samt en förbättring i högskolegemenskapers färdigheter i och beredskap att stärka upplevelser av gemenskap.

Volontäruppdrag i projektet är bl.a.

  • delta i eller hjälpa till med workshoppar kring gemenskap (t.ex. videoupptagning, fotografier, some-inlägg)
  • skriva om temat gemenskap (blogg/berättelse)
  • uppdatera projektets Instagramkonto
  • delta vid projektets utsättningsbås och presentationstillfällen
  • delta i projektets studeranderåd
  • intervju om temat gemenskap och samhörighet

Läs mer om projektet (på finska).

 

Anmäl dig som Nyytis volontär >> 

Instruktioner för volontärer >>

Mer information: Sofia Lindqvist, sakkunnig i frivilligverksamhet och svenskspråkig verksamhet, sofia.lindqvist@nyyti.fi, 050 349 9294