Hoppa till innehåll

Anmäl dig som volontär

Som Nyytis volontär deltar du i att främja den psykiska hälsan hos studerande i Finland. Studerar du vid ett finskt lärosäte, men är bosatt utomlands eller gör en utbytestermin etc., ingår du också i vår verksamhet. Bekanta dig Nyytis verksamhetsprinciper och värderingar innan du anmäler dig som volontär.

För att kunna vara verksam som volontär hos oss behöver du vara över 18 år. Vår verksamhet grundar sig på peer support, alltså stöd från studenter till studenter. Därmed förutsätter vi att du som volontär även själv studerar när du är aktiv hos oss. I vissa fall kan vi göra undantag, t.ex. om du precis har utexaminerats eller dina studier tillfälligt har avbrutits av någon anledning.

Dom administrativa språken för Nyytis volontärverksamhet kommer från Februari 2022 och framåt att vara finska och engelska. Som volontär behöver du förutom svenska även kunna behärska antingen finska eller engelska för att kunna volontära. Vi önskar hjärtligt att våra volontärer skapar svenskspråkigt innehåll, så tveka inte att anmäla dig!

Anmälan:

  1. Bekanta dig med volontäruppdragen
  2. Läs informationen om volontärskapet på denna sida.
  3. Anmäl dig via den här länken

Som volontär får du:

  • färdigheter att främja såväl din egen som andras psykiska hälsa.
  • en inbjudan till volontärernas Discord community (tas i bruk under 2023 på finska och engelska).
  • inbjudningar till utbildningar och ev. träffar för volontärer.
  • ett intyg vid avslutat uppdrag.
  • Vissa utbildningar har volontärtimmar i sin utbildningplan som studerande kan utföra hos en organisation. Volontärtimmar hos oss kan vara möjligt i den mån verksamheten tillåter, men praktik kan inte sökas via volontärverksamheten. Praktikplatser utannonseras separat.

Volontärverksamhetens grundprinciper

Fokus för vår volontärverksamhet är att stärka individens resurser och medkänsla, gentemot såväl sig själv som andra. Nyytis tillgängliga volontäruppdrag tillkännages via volontärverksamhetens månatliga nyhetsbrev, som du automatiskt kommer börja få om du antas som volontär. Du kan alltså delta när du vill och hur det funkar bäst för dig tidsmässigt, men vi förutsätter att du förbinder dig till det som vi kommit överens om – meddela oss så snart som möjligt om du får förhinder att utföra ett uppdrag.

Volontärerna förväntas själva ha tillgång till den tekniska utrustning som krävs för att utföra uppdragen, alltså en dator samt en smartphone för användandet av Instagram- appen och övriga sociala medier.

Volontärarbetet sker inte i ett anställningsförhållande; ingen lön betalas alltså ut för uppdraget. Vi rekommenderar att du självständigt bokför timmar och uppdrag du utfört för Nyytis räkning.

Vissa uppgifter kan kräva en separat introduktionsutbildning innan påbörjat uppdrag. Dessa sker då uteslutligen online. Nyytis medarbetare står emellertid alltid till förfogande för stöd och frågor kring vad som helst gällande vilket som helst våra volontäruppdrag – det är bara att fråga!

Om du får inloggningsuppgifter, lösenord eller annan konfidentiell information för att utföra en uppgift, använd dem enbart för volontärarbete hos oss och förvara dem noggrant. Volontärernas namn, e-postadresser och utförda volontäruppdrag sparas i vårt volontärregister, så att vi kan sammanställa uppgifter för volontärintyg, skicka utvärderingsenkäter eller koppla ihop personer som ska vara verksamma tillsammans. För mer information, läs hur vi behandlar personuppgifter (obs! på finska).

Nyytis volontärer är olycksfallsförsäkrade under sina volontärinsatser.

Mer information:

Henri Heikintalo, sakkunnig för volontärverksamheten
henri.heikintalo@nyyti.fi
050 557 3144