Hoppa till innehåll

Anvisningar till våra volontärer

Som Nyytis volontär deltar du i att främja den psykiska hälsan hos studerande i Finland. Studerar du vid ett finskt lärosäte, men är bosatt utomlands, ingår du också i vår verksamhet.

Fokus för vår volontärverksamhet är att stärka individens resurser och medkänsla, gentemot såväl sig själv som andra. Du kan alltså delta när du vill och hur det funkar bäst för dig tidsmässigt, men vi förutsätter att du förbinder dig till det som vi kommit överens om – meddela oss så snart som möjligt om du får förhinder att utföra ett uppdrag. Volontärarbetet sker inte i ett anställningsförhållande; ingen lön betalas alltså ut för uppdraget.

För att kunna vara verksam som volontär hos oss behöver du vara över 18 år. Vår verksamhet grundar sig på peer support, alltså stöd från studenter till studenter. Därmed förutsätter vi att du som volontär även själv studerar när du är aktiv hos oss. I vissa fall kan vi göra undantag, t.ex. om du precis har utexaminerats eller dina studier tillfälligt har avbrutits av någon anledning.

Läs Nyytis verksamhetsprinciper och värderingar innan du anmäler dig som volontär.
Anmäl dig här!

Som volontär får du:

  • färdigheter att främja såväl din egen som andras psykiska hälsa.
  • en inbjudan till volontärernas Facebook-grupp (du kan gå med även innan du varit verksam).
  • inbjudningar till utbildningar och ev. träffar för volontärer.
  • ett intyg vid avslutat uppdrag.
  • Vissa utbildningar kräver praktik i form av volontärtimmar för en organisation, det kan du få via oss. Nämn om du behöver det i anmälningsformuläret.
  • Volontärarbete hos oss kan också ingå i ett examensarbete.

Vissa av våra uppgifter kan kräva en separat introduktionsutbildning innan påbörjat uppdrag, t.ex. vår chatt- och gruppverksamhet. Nyytis medarbetare står emellertid alltid till förfogande för stöd och frågor kring vad som helst gällande våra volontäruppdrag – det är bara att fråga!

Om du får inloggningsuppgifter, lösenord eller annan konfidentiell information för att utföra en uppgift, använd dem enbart för volontärarbete hos oss och förvara dem noggrant. Volontärernas namn, e-postadresser och utförda volontäruppdrag sparas i vårt volontärregister, så att vi kan sammanställa uppgifter för volontärintyg, skicka utvärderingsenkäter eller koppla ihop personer som ska vara verksamma tillsammans. För mer information, läs hur vi behandlar personuppgifter (obs! på finska).

Nyytis volontärer är olycksfallsförsäkrade under sina volontärinsatser.

Mer information:

Linda Lindström, sakkunnig för volontärverksamheten
linda.lindstrom@nyyti.fi
050 530 2449