Grupper

Grupper


I grupperna, som förverkligas på webben, kan du reflektera över och fördjupa dig i ett särskilt tema i en mindre grupp.  Grupperna förverkligas i en skyddad webbmiljö och diskussionen kan endast läsas av gruppens medlemmar. Som moderatorer för grupperna fungerar Nyytis personal tillsammans med sakkunniga från olika sektorer.

Syftet med grupperna är att fungera som kamratstöd samt att erbjuda nya synvinklar och lösningar. Diskussionen förs under pseudonym. Grupperna är avgiftsfria och de är riktade främst till studerande i åldern 18–35.

För tillfället erbjuder Nyyti inte grupper på svenska men vi hör gärna om det finns ett behov av sådana. Fyll alltså gärna i vårt responsformulär nedan och tala om för oss ifall du skulle önska en grupp på svenska och i så fall kring vilket tema!

Läs mer om grupperna på finska.