Grupper

Grupper


Grupper

I grupperna, som förverkligas på webben, kan du reflektera över och fördjupa dig i ett särskilt tema i en mindre grupp.  Grupperna förverkligas i en skyddad webbmiljö och diskussionen kan endast läsas av gruppens medlemmar. Som moderatorer för grupperna fungerar Nyytis personal tillsammans med sakkunniga från olika sektorer.

Syftet med grupperna är att fungera som kamratstöd samt att erbjuda nya synvinklar och lösningar. Diskussionen förs under pseudonym. Grupperna är avgiftsfria och de är riktade främst till studerande i åldern 18–35.

Hittills har vi på svenska erbjudit en webbgrupp om tidshantering i mars–april 2020. Skulle du vilja delta i en sådan eller i en grupp på något annat tema? Hör i så fall av dig via formuläret nedan!

Önskemål?

Fyll gärna i vårt responsformulär nedan och tala om för oss ifall du skulle önska en grupp på svenska och i så fall kring vilket tema!