Grupper

Grupper


Grupper

I grupperna, som förverkligas på webben, kan du reflektera över och fördjupa dig i ett särskilt tema i en mindre grupp.  Grupperna förverkligas i en skyddad webbmiljö och diskussionen kan endast läsas av gruppens medlemmar. Som moderatorer för grupperna fungerar Nyytis personal tillsammans med sakkunniga från olika sektorer.

Syftet med grupperna är att fungera som kamratstöd samt att erbjuda nya synvinklar och lösningar. Diskussionen förs under pseudonym. Grupperna är avgiftsfria och de är riktade främst till studerande i åldern 18–35.

Trimma din tidshantering 9.3–9.4.2020

Nyyti erbjuder under perioden 9.3–9.4.2020 en webbgrupp med titeln Trimma din tidshantering. I den kostnadsfria gruppen behandlar vi frågor som har att göra med tidsanvändning och hanteringen av den. Du kan dela erfarenheter med andra i gruppen och lära dig nya färdigheter för att underlätta din tidsanvändning. Intresserad? Läs mer och ansök om en plats i gruppen senast 21.2 här (länk).

Önskemål?

Fyll gärna i vårt responsformulär nedan och tala om för oss ifall du skulle önska en grupp på svenska och i så fall kring vilket tema!