Chatt


Nyytis chatt är en plats för gemensamt tanke- och erfarenhetsutbyte. I chatten i gruppform kan en diskutera olika teman som berör studerandes vardag och liv. Chattar ordnas under terminerna ungefär varannan torsdag kväll klockan 18-20. De flesta chattarna går på finska, men varje termin ordnas ett par chattar på svenska och eventuellt någon på engelska.

Genom att delta i chatten tillåter du att delar av chattdiskussionen kan användas för forskningsändamål. Materialet används i så fall alltid anonymt, så att ingen kan bli igenkänd. Syftet med den eventuella forskningen är att öka förståelsen för studerandes upplevelse av olika fenomen som diskuteras i chatten.

Hösten 2019 ordnades den första chatten torsdagen 5.9 (på finska).  Läs mer om de finskspråkiga chattarna.

Höstens 2019 chattar på svenska:

Tors 26.9.2019 kl. 1820 – Svårt att hitta vänner?

I början av hösten ordnas många studentevenemang där en kan träffa andra studerande. Det kan kännas svårt att skapa nya kontakter. Kanske har du erfarenheter av mobbning från skoltiden eller högskolevärlden. Hur hitta sätt och mod att skapa nya kontakter när bagaget är tungt?

 

 

Tors 21.11.2019 kl. 1820 – Hur känna igen och hålla fast vid sina gränser?

Att kunna sätta gränser både gällande arbetsmängd och människorelationer är viktigt för vårt välmående. Men hur vet jag var mina gränser går? Och hur sätter jag gränser?

 

Du kan chatta helt anonymt och ingen förhandsanmälan behövs. Välkommen med och chatta!