Sofia Lindqvist

Vad talar vi om när vi talar om förväntningar? Vilken betydelse har förväntningar – både egna och andras – för vår psykiska hälsa? Går det att skilja på egna förväntningar och dem som kommer utifrån? Finns det välgörande och skadliga förväntningar? Spelar kön någon roll? Vad händer inom en människa när hen möter yttre förväntningar? Hur kan en veta vad som är rätt för en själv? Dessa och några frågor till diskuterade vi under höstens 2020 svenskspråkiga NyytiTalk.

I diskussionen deltog:

  •  Katarina Kiiskinen, psykolog vid Studenternas hälsovårdsstiftelse i Åbo
  • Annika Aspegren, krisarbetare vid Helsingfors Mission
  • Sofia Lindqvist, Nyytis utvecklingschef, som ledde diskussionen

 

Ge respons på NyytiTalken

Väckte NyytiTalken några tankar hos dig? Fick du stöd och råd för din egen eller någon närståendes situation? Ge gärna respons på NyytiTalk-sändningarna via webbformuläret.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *