Sofia Lindqvist

Från början av år 2021 har Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) hand om både universitets- och yrkeshögskolestuderandenas studerandehälsovård. Tjänsterna kan ännu vara främmande för många yrkeshögskolestuderande. Samtidigt har pandemin haft allvarliga negativa verkningar på studerandes psykiska hälsa.  Behovet av hjälp och information om hur man i praktiken kan söka och få hjälp har ökat betydligt.

April månads NyytiTalk tog tag i frågan om att söka hjälp för psykiska svårigheter. Hurdan hjälp kan en få via SHVS? I hurdana problem hjälper högskolornas studiepsykologer? Hur vet en när det är dags att söka hjälp? Och hur söker en hjälp helt konkret? Dessa och några frågor till diskuterade vi under vårens 2021 svenskspråkiga NyytiTalk, som samtidigt tjuvstartade kampanjen kring Dagen för psykisk hälsa bland studerande.

I diskussionen deltog:

  • Anna Norrgård, psykolog vid Studenternas hälsovårdsstiftelse i Vasa
  • Daniel Ventus, studiepsykolg vid högskolorna i Vasa
  • Cecilia Oksanen, socionomstuderande med egen erfarenhet av att söka hjälp
  • Sofia Lindqvist, sakkunnig vid Nyyti och diskussionsledare

Vad tyckte du om NyytiTalken? Fick du ny kunskap? Några insikter att ta med dig på vägen? Ge oss gärna respons via det elektroniska responsformuläret.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *