Hjälp kan också behövas i juletid och semestertider kan tyckas vara svåra på många sätt. Du behöver inte klara dig ensam. Vi har sammanställt en lista över tjänster som är öppna även vid jul.

  • Akuta och livshotande situationer: – Ring alltid nödnumret 112.
  • Hjälp vid plötsliga hälsoproblem från välfärdsområdenas jourhjälp på nummer 116 117. Jourhjälpen är öppen dygnet runt.
  • MIELI rf ger krishjälp och stöd för att förebygga psykiska problem och självmord. Krishjälpen låter dig diskutera dina tankar, känslor och situation i livet med en krisarbetare eller en utbildad volontär. Ring krishjälpen tel. +358 9 2525 0112. Öppettider och mer info här.
  • Sekasin chatten är öppen må – fre 15 – 19. Chatten är avsedd för ungdomar mellan 12 och 29 år. Mer info här.
  • Solmussa-chatten betjänar vuxna på finska. Här kan du hitta mer information om Solmussa chatt på finska.
  • Kyrkans samtalstjänst erbjuder hjälp via servicetelefonen samt en chatt. Här kan du hittar mer information.
  • SHVS betjänar studenrande på vardagar även kring jullovet. Kontrollera öppettiderna för din egen servicepunkt på YTHS webbsida.
  • Net skyddshem hjälper alla parter i våldet genom att erbjuda dem information, diskussionshjälp (på finska) samt berättelser om familje- och närståendevåld och hur man kan komma över det. Mer info här.
  • Professionell hjälp och verktyg för att minska ensamhet finns på finska. Tjänsten erbjuds av HelsinkiMission. Mer info här.

Du hittar fler olika hjälpande parter i sektionen Hitta hjälp på Nyyti rys webbsida.