Veckan för psykisk hälsa bland studerande firas under vecka 15, från den 8 till den 14 april 2024. Gå med oss i att främja studerandes mentala hälsa!

Veckan för psykisk hälsa bland studerande är en kampanj som samordnas av OPHY – Nätverket för Studerande Välmående, med syfte att lyfta fram studenternas mentala hälsosituation och att bygga en mer mentalhälsosam studiekultur. Kärnan i kampanjen är evenemang av alla storlekar som hålls på campus, och vi uppmanar er alla att organisera dem!

Läs mer om Veckan för psykisk hälsa bland studerande här och dess evenemang om veckan här.