Generell

Den här våren har sannerligen varit märklig. Undantagstillståndet har påverkat oss alla, somliga av oss mer skonsamt än andra. Det är orättvis. Mina tankar har gått till dem som lidit märkbart av situationen och vars livsplaner eller inkomstkällor vänts på ända, och till dem som upplevt otrygghet på grund av situationen.

Särskilt vill jag uttrycka mina sympatier för alla studerande. Med tanke på studieframgången är det viktigt att studerande både kan vända sig till sina lärare och få sina studiekamraters oersättliga stöd, och samtidigt också ha tillgång till studenttjänster. För många kan det också i vanliga fall vara svårt att få hjälp och stöd i dagens hektiska värld. När världen stannade upp den här våren, och många äntligen hade mer tid, försvann samtidigt värdefulla resurser och stödnätverk ur vardagen, och tjänster började skötas på andra sätt. Studerande har blivit tvungna att klara sig med distansförbindelser och nöja sig med det arbetsutrymme de har hemma. Det här är inte lika för alla. Också det stöd studiekamrater kan ge en har begränsats i och med att fysisk distansering krävs. Somliga klarar av distansstudierna förvånansvärt väl, medan situationen i det närmaste har paralyserat andra. Också de för studierna så viktiga praktikperioderna och jobb som tryggar utkomsten kan ha gått om intet. Osäkerheten i situationen gör det säkert inte heller lättare att fokusera på studieuppgifter.

Nu när jag lyckats måla upp en så dyster bild av hur den här vårens händelser påverkat de studerande, vill jag vända blicken mot det positiva som kan följa av allt det här för framtiden. Jag är själv en nyutexaminerad, högskoleutbildad 27-årig millennial, så jag är van vid förändringar, också frustrerande sådana. Ett exempel ur mitt eget liv är att jag, när jag 2013 utexaminerades som medieassisent från en yrkesläroanstalt, kunde konstatera att en del av mina färdigheter redan hade blivit föråldrade när jag äntligen stod där med examensbetyget i handen. Mina färdigheter i HTML-kodning som jag lärt mig för att skapa webbsidor var bristfälliga, eftersom omvärlden redan övergått till CSS. Jag har alltså vant mig att stå ut med förändring och reagera på snabba förändringar i olika situationer, eftersom världen under hela min livstid kontinuerligt och i accelererande takt fortsatt att utvecklas. Denna färdighet har jag haft nytta av den här våren, när vårt projekts inkluderande utbildningar snabbt måste omvandlas till distansformat och min arbetsplats flyttade från kontoret och in i mitt vardagsrum. Det var en stor förändring för ett nyblivet proffs.

Många studerande förstår säkert vad jag pratar om, och har själva upplevt förändringar också tidigare. Den här våren har ändå fört med sig något helt nytt. Här vill jag fundera på vilka lärdomar vi kan dra av det här inför framtiden.

VILKA VÄRDEFULLA SAKER KAN DU, KANSKE UTAN ATT DU SJÄLV MÄRKT DET, HA LÄRT DIG DEN HÄR VÅREN?

  • Reaktioner på krissituationer.

Kanske var du den som noggrant läste genom de anvisningar som gavs, följde pålitliga expertråd och tydligt och koncist upplyste dina nära och kära om dem. Kanske skickade du ett ljudmeddelande på WhatsApp med en sammanfattning av de anvisningar du just hört till dem som inte hunnit eller orkat följa informationen. Kanske nyanserade du diskussioner med nya synvinklar och lyckades skapa ett lugnt klimat mitt uppe i informationsflödet. Också framöver kommer du kanske att minnas hur fundamentalt viktigt det är i krissituationer med pålitlig information och lugn inför det nya och okända.

  • Empati

När jag följt medierna har jag lagt märke till hur många av oss har erbjudit sig att hjälpa andra på olika sätt. Någon har satt upp en lapp i sitt trapphus för att erbjuda äldre hjälp med inköpen, någon annan har ställt en nalle i fönstret för att glädja förbipasserande. Det är en styrka att kunna tänka på andra i detta osäkra läge som drabbar oss alla.

  • Självmedkänsla

Den här våren har verkligen utmanat oss till att lyssna på oss själva och påminna oss om hur planer, helt oberoende av våra egna göranden, kan gå fel. Om du förmått lyssna till dig själv, gett dig lov att bara vara och godkänt misslyckanden, har du utvecklat en färdighet som kommer att vara värdefull under resten av ditt liv. Också i arbetslivet tycker jag att vi skulle behöva mycket mer medkänsla med oss själva, så det är en god idé att förvärva den färdigheten redan under studietiden. Självmedkänsla kan skydda från utbrändhet, så det handlar verkligen inte om något onödigt för framtidens proffs!

  • Metoder för återhämtning

I tutorutbildningarna inom projektet KUPLA pratar vi ofta om återhämtning. Ju fler metoder för återhämtning du har, desto mer sannolikt är det att du återhämtar dig. Om du till exempel tidigare har samlat krafter genom att träffa kompisar på stan, delta i hobbyverksamheter eller gå på bio, har du nu tvingats hitta på andra, nya sätt att koppla av. På så sätt har du lärt dig bli bättre på återhämtning, vilket är en verkligt viktig färdighet med tanke på den psykiska hälsan.

  • Kännedom om politik och samhälle

Många av oss som inte tidigare orkat följa med nyheterna eller politiken, har kommit på oss med att otåligt vänta på regeringens nästa informationstillfälle och försökt sätta oss in i politiken kring undantagstillståndet. Situationen har gjort oss förtrogna med begrepp som tidigare var okända för många – beredskapslagen, hybridstrategi, global pandemi – och med regeringens beslutanderätt i förhållande till presidenten och sakkunniga. Politik är enklare att förstå i praktiska sammanhang, och den som velat förstå beslutsprocessen bakom restriktionerna har nu fått möjlighet till det.

  • Arbetslivskompetens genom spel

Den 11 maj 2020 publicerade YLE en intressant artikel om hur spel utvecklar viktiga arbetslivsfärdigheter (Milsa Malin, 31: ”Sain unelmieni työpaikan Simsin avulla” – Näin pelitaitosi voivat vaikuttaa urallasi). Nu om någonsin är det tid att pröva på att spela eller börja spela igen. Spelande är ett bra exempel på hur man utan att själv märka det lär sig viktiga färdigheter när lärandet sker medan man gör något man gillar.

  • Verbalisering av känslor

Under den här våren har du kanske upplevt nya känslor som du inte genast känt igen. Att fundera på och uttrycka dessa känslor i ord hjälper en att förstå sig själv och ta hand om sin psykiska hälsa. Du lär känna dig själv och dina behov bättre om du tvingas stanna upp och fundera på vad som försiggår inom dig. Alla känslor är tillåtna, och hanterar man sina känslor blir de lättare att acceptera. Det är enklare att förstå negativa känslor om man ser vad de bottnar i.

  • Medvetenhet om gränser

När jag skulle avsluta den är texten, råkade jag på Paula Tiessalos blogginlägg på YLE, där hon vill påminna dem som utexamineras den här våren om att studievärlden inte har behandlat dem rättvist. Jag håller med henne. Det är viktigt att komma ihåg att ge upp om världen spjärnar emot för hårt. Det väsentliga är att inse när man inte kan kämpa mot, utan måste ge upp för att man själv ska orka. Det är inte att förlora utan att vinna – du är modig om du vågar prioritera ditt välmående och dra dig ur leken. Om den här våren fråntagit dig möjligheten till det du eftersträvat, är det inte ditt fel. Redan den här insikten ger dig något värdefullt i stället för de förlorade möjligheterna. Som Tiessalo säger är det en stor visdom att bli medveten om sina egna gränser.

…alldeles säkert finns det också många andra saker som jag inte ännu fattat eller kunnat formulera här. Jag tror att du, även om du inte skulle skriva under på någonting alls av det jag säger ovan, ändå har vuxit mer som människa den här våren än du skulle ha anat.

Men man måste inte försöka se situationen i ett positivt ljus om man inte vill. Det viktigaste jag vill säga till alla er läsare är: Jättemycket pepp! Situationen är verkligen orättvis och orimlig, men jag hoppas att du trots allt håller ut. <3

Om situationen ger dig ångest, kontakta
Mieli ry:s kristelefon, finska 09 2525 0111 (hela tiden tillgänglig), svenska 09 2525 0112 (tillgänglig 20 timmar under vardagar, må–fr) och arabiska och engelska 09 2525 0113 (tillgänglig 20 timmar under vardagar, må–to).
Sekasin-chatten är öppen årets alla dagar, från måndag till fredag kl. 09–24 och lördag–söndag kl. 15–24.

Källor
Yle Uutiset 24.5.2020: Paula Tiessalo: Tämä on koulusta valmistuville epäreilu kevät &
Yle Uutiset 11.5.2020: Milsa Malin, 31: ”Sain unelmieni työpaikan Simsin avulla” – Näin pelitaitosi voivat vaikuttaa urallasi 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *