Generell

Den här sommaren blir min sista som studerande. Om allt går som planerat blir jag magister i samhällsvetenskaper om ett år. Det som motiverar mig är den begränsade studietiden och de sinande stödmånaderna, men också att jag känner mig färdig att lämna den här livsperioden bakom mig. Studielivet har gett mig mycket, men nästan ett decennium på universitetet borde väl vara tillräckligt.

För att öka oddsen till min magistrering beslöt jag mig för att studera i sommar. Tanken var god men svårförverkligad. Under våren insåg jag att distansstudier hemifrån inte alls fungerar för mig. Senast vid midsommar hade det blivit klart att de inte fungerar för mig under sommarmånaderna heller.

Jag behöver känslan av tillhörighet. Det räcker inte med enstaka mejl med professorn eller några meddelanden på universitetets intranät för att uppnå den. Att studera på distans är ensamt och enformigt, särskilt när kurserna just nu erbjuder exakt en examinationsform. Därför var min stora plan att skriva essäer hela sommaren. Höstens första period kommer också att ordnas på distans på mitt universitet, så den här sortens studier kommer troligen att fortsätta i månader framöver.

Distansstudier har så klart många bra sidor, särskilt för oss som numera verkar på annan ort än våra högskolor. Det går lätt att följa med föreläsningarna också på video, och seminariemötena lyckas föredömligt över nätet. När man inte behöver resa så mycket blir det mer tid över till själva studierna och återhämtning från studierna. Jag hoppas att de sätt för distansarbete, som fungerar bra, är här för att stanna. Med tanke på framtiden skulle det ändå vara bra att fundera på hur distansstudier skulle kunna bli mångsidigare. Människor har olika sätt att lära sig, också på distans.

Mitt i alla utmaningar i våras har säkert var och en gjort det bästa de kunnat, och jag tror att man också på högskolor just nu funderar på vad man skulle kunna göra bättre i framtiden. För att även själv vara en produktiv samhällsmedlem (och en gång få en högre högskoleexamen) har jag försökt att få någorlunda ordning på mina distansstudier, trots den omgivande osäkerheten. Mitt system fungerar ibland bättre och ibland sämre, och prima blir det sällan, men det hjälper att långsamt komma framåt.

Jag tror inte att tipslistor i sig hjälper någon i sin vardag, men de kan starta tankeprocesser som leder till att man hittar just sitt sätt att göra saker på. Jag har samlat de fem viktigaste sakerna som har hjälpt mig själv i mina distansstudier, och jag hoppas att du har nytta av dem på ett eller annat sätt. Listan är full av självklarheter, för ofta finner man de viktigaste sakerna i livet just i dem.

1. Återhämta dig. Studierna är bara en del av ditt liv. Också på distans är det viktigt att göra annat än att läsa tentamensböcker och producera text. Jag har lättare att återhämta mig efter studierna på sommaren eftersom årstiden i sig underlättar det: naturens grönska, ljusa kvällar och vatten som är tillräckligt varmt att bada i. En cykeltur och en bra podcast piggar upp även efter en slitande dag.

2. Träffa folk. I år har det varit delvis omöjligt att följa detta råd och det har krävt särskild försiktighet. Social distansering har varit en absolut nödvändighet under coronan, men följden har varit ett rejält underskott i mitt välbefinnande. Bristen på umgänge har mildrats med videosamtal men de kan inte helt ersätta att ses live. Med behöriga skyddsavstånd, handhygien och andra försiktighetsåtgärder i beaktande, har det varit alldeles härligt att i juni igen kunna träffa vänner på picknickar och parkfester. Det är lättare att få tankarna från studierna när man vädrar dem bland folk.

3. Byt miljö. Det kan vara svårt att koncentrera sig hemma, och en annan omgivning hjälper att fokusera på studierna, eller å andra sidan få tankarna på något annat. Som sagt har hemmastudier inte alls passat mig, men däremot har parker, bibliotek eller bryggan på stugan fungerat betydligt bättre.

4. Ställ realistiska mål. Planera inte att ta 30 studiepoäng under sommaren om det på riktigt inte är möjligt. Mål med vettig storlek är lättare att stycka upp i mindre bitar, och då får man också känna att man lyckas oftare. Det lönar sig alltid att planera inom ramarna för vad man orkar med, men också att vara beredd på att ändra planerna om takten visar sig för hård.

5. Tidsplanera. När du studerar på distans är kalendern din bästa vän, när du väl har lärt dig att använda den. Planera i förhand vilka dagar du kommer att studera, när du gör något annat och när du tar ledigt. Studera inte för många timmar i sträck, för ingen orkar koncentrera sig dygnet runt. Även om du skulle studera hela sommaren, bestäm dig för en veckas semester eller några förlängda veckoslut. Min studiedag är oftast runt sex timmar. Eftersom jag är morgonsömnig börjar jag läsa först efter lunch. I slutet av sommaren står en roadtrip och en lite längre stugsemester i min kalender. Laptop och bokberg får stanna hemma.

De här tipsen fungerar inte alltid. Det kommer ibland dagar när inget lyckas. Det hör till livet och är fullständigt ok. Sannolikt kommer jag aldrig att tycka om distansstudier, men de går att överleva. Det har visat sig en bra taktik att ta hand om sig själv och njuta av de viktiga sakerna i livet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *