NYYTIN ELÄMÄNTAITOKURSSI®

Nyytin elämäntaitokurssi

Nyytin Elämäntaitokurssilla käsitellään hyvinvointiin ja elämänhallintaan liittyviä teemoja yhdessä toisten ryhmäläisten kanssa. Kurssilla voit löytää keinoja, joilla lisätä omaa itsetuntemustasi ja itsestäsi välittämistä. Voit myös oppia tunnistamaan voimavarojasi sekä saada uusia oivalluksia arjessa ja opinnoissa jaksamiseen.

Elämäntaitokurssin osa-alueet:
  1. Kohti itseni näköistä elämää: Tarpeet, arvot ja tavoitteet
  2. Hyvän arjen perusta: ruokailu, uni ja liikkuminen
  3. Stressi, ajanhallinta ja rentoutuminen
  4. Ajatusten tunnistaminen ja niiden kanssa työskentely
  5. Tunteet, itsetuntemus ja itsetunto
  6. Sosiaaliset taidot ja ihmissuhteet
  7. Ole oman elämäsi tähti: voimavarat, ratkaisukeskeisyys ja unelmat

Elämäntaitokursseilla korostuu ryhmäläisten keskinäinen vertaistuki ja teemoja käsitellään kannustavassa sekä myönteisessä ilmapiirissä. Ryhmäläisten omalle äänelle annetaan tilaa ja teemoja lähestytään ratkaisu- ja voimavaralähtöisesti.

Järjestämme säännöllisesti Elämäntaitokursseja verkossa, joista löydät lisätietoa Ryhmät-osiosta.

Kasvokkaisia Elämäntaitokursseja emme itse järjestä Nyyti ry:ssä. Sen sijaan koulutamme ammattilaisia Elämäntaitokurssien ohjaamiseen ja kursseja järjestetään laajalti eri puolilla Suomea. Elämäntaitokursseja voit kysyä omasta opiskelijaterveydenhuollostasi tai oppilaitoksestasi. kk

Tutustu Elämäntaitokurssin materiaaleihin: