Hyppää sisältöön

Opiskelijatoiminta

Opiskelijoille suunnattu toiminta Myötätuntoa korkeakouluihin -hankkeessa

Olemme kehittäneet hankkeessa opiskelijoille kahdenlaista toimintaa pilottiyliopistossamme Jyväskylän yliopistossa: myötätuntomentorointia vertaisryhmissä sekä myötätuntoisiin käytännön tekoihin johdattelevaa Tehdään hyvää -projektitoimintaa.

Myötätuntomentorointi

Myötätuntomentorointi vertaisryhmissä on toimintaa, jossa tutustutaan yhdessä myötätunnon, myötäinnon ja itsemyötätunnon mahdollisuuksiin ja haasteisiin, niin opiskeluympäristössä kuin ihmisen ja yhteisöjen elämässä laajemminkin. Ryhmiä ohjaavat tehtävään perehdytyksen saaneet opiskelijat. Ryhmien toimintaan kuuluu yhteistä keskustelua myötätuntoon liittyvistä aiheista sekä muun muassa myötätuntoiseen vuorovaikutukseen ja itsemyötätuntoon liittyviä harjoituksia. Ryhmässä pääsee samalla tutustumaan muihin aihepiiristä kiinnostuneisiin opiskelijoihin.

Myötätuntomentorointia on hankkeen aikana pilotoitu kolmessa aallossa Jyväskylän yliopistolla, niin kasvokkaisina kuin korona-ajan etäryhminä. Kokemukset myötätuntomentoroinnista ovat olleet erittäin myönteisiä. Opiskelijat ovat kokeneet paitsi monien myötätuntovalmiuksien vahvistumista, myös ryhmään kuulumisen tunnetta. Ryhmät ovat olleet lempeitä, rauhallisia ja energisoivia kohtaamisen paikkoja.  Lue lisää osallistujien kokemuksista.

Myötätuntomentoroinnin opas materiaaleineen julkaistaan syksyllä 2021 ja toimintamallista kiinnostuneelle korkeakoulujen henkilöstölle järjestetään koulutusta toiminnan toteuttamisesta.

Opiskelijoiden projektitoiminta

Hanke on tarjonnut opiskelijoille myös vaikuttamisen mahdollisuuksia konkreettisen projektitoiminnan kautta. Palveluoppimisen ajatuksesta ammentavassa Tehdään hyvää -toiminnassa opiskelijat ovat päässeet ideoimaan ja toteuttamaan itselleen merkityksellisiä palveluprojekteja muiden hyväksi, yliopistoyhteisössä ja sen ulkopuolella. Toiminnassa on opittu omien mielenkiinnon kohteiden suuntaamista kansalaistoimijuuteen ja vahvistettu samalla osallisuutta ja työelämätaitoja. Lue sivuiltamme lisää toteutetuista projekteista, myötätuntopäivästä ja Tavallinen riittää -kampanjasta.