Opiskelijatoiminta


Opiskelijoille suunnattu toiminta Myötätuntoa korkeakouluihin -hankkeessa

Hankkeessa kehitämme opiskelijoille kahdenlaista toimintaa pilottiyliopistossamme Jyväskylän yliopistossa: myötätuntomentorointia vertaisryhmissä sekä myötätuntoisiin käytännön tekoihin johdattelevaa Tehdään hyvää -projektitoimintaa.

Myötätuntomentorointiryhmissä tutustutaan yhdessä myötätunnon, myötäinnon ja itsemyötätunnon mahdollisuuksiin ja haasteisiin, niin opiskeluympäristössä kuin ihmisen ja yhteisöjen elämässä laajemminkin. Ryhmiä ohjaavat tehtävään perehdytyksen saaneet opiskelijat ja sisällön pääpaino on ryhmäkeskustelulla ja vertaisuudella.

Vertaismentorointi on tarkoitus saada osaksi yliopiston opetussisältöjä. Vertaisryhmiä toteutetaan ainakin keväällä 2020, syksyllä 2020 sekä keväällä 2021. Saat ajankohtaista tietoa alkavista ryhmistä näiden sivujen välityksellä.

Tarjoamme opiskelijoille vaikuttamisen mahdollisuuksia konkreettisen projektitoiminnan kautta. Palveluoppimisen ajatuksesta ammentavassa Tehdään hyvää -toiminnassa opiskelijat pääsevät ideoimaan ja toteuttamaan itselleen merkityksellisiä palveluprojekteja muiden hyväksi, yliopistoyhteisössä ja sen ulkopuolella. Toiminnassa opitaan omien mielenkiinnon kohteiden suuntaamista kansalaistoimijuuteen ja vahvistetaan samalla myös osallisuutta ja työelämätaitoja.