Hyppää sisältöön

Sopivasti stressiä, opiskelija!


Arkeen ja opiskeluun kuuluu välillä stressi. Se on ihan normaalia ja jopa välttämätöntä. Stressi on usein opiskelijalle myös hyödyllistä. Sopiva määrä stressiä vauhdittaa ja auttaa tekemään opiskelutehtäviä tehokkaasti.

Hyvään arkeen kuuluu kuitenkin, että stressiä ei ole liikaa – ainakaan pitkiä aikoja kerrallaan.  Jos stressiä on liikaa, arki tuntuu raskaalta ja väsyttävältä.

Onkin hyvä opetella tunnistamaan liiallisen stressin oireet ajoissa sekä harjoitella erilaisia keinoja stressin helpottamiseksi.

Ylikuormittavat tilanteet lisäävät stressiä

Stressiä syntyy, kun koet, että kykysi ja taitosi eivät riitä tai joudut venymään äärirajoille. Monet asiat voivat aiheuttaa stressiä, esimerkiksi:

 • jatkuva kiire
 • muutokset ihmissuhteissa ja elinolosuhteissa
 • sosiaalisten suhteiden puute ja yksinäisyys
 • tuen puute
 • taloudelliset ongelmat
 • kohtuuttomat vaatimukset ja aikataulut
 • kuormittavat elintavat

Joskus positiivisetkin asiat, kuten valmistuminen tai uusi seurustelusuhde, voivat stressata. Stressi onkin yksilöllistä. Se, mikä stressaa toista, ei hetkauta toista lainkaan.

Tilapäinen stressi virittää toimimaan

Kun olemme innostuneita ja keskitymme siihen, mitä teemme, olemme parhaimmillamme. Hyvä stressi virittää toimintaan, antaa energiaa ja auttaa keskittymään. Jos emme koe minkäänlaista stressin tunnetta, voi käydä niin, ettemme saa mitään aikaiseksi. Stressi myös kertoo meille asioista, jotka ovat meille tärkeitä. Siksi stressaamme niitä!

Keskeistä on, onko stressi tilapäistä vai jatkuvaa. Lyhytaikainen stressi ei yleensä aiheuta ongelmia – se saa ihmiset tekemään parhaansa. Pitkäaikainen stressi voi olla monin tavoin haitallista.

Oman liiallisen stressin oireita kannattaa opetella tunnistamaan. Voit puuttua niihin ennen kuin paine kasvaa liian suureksi.

Opettele kuuntelemaan itseäsi, sillä stressin oireet vaihtelevat eri ihmisillä. Tyypillisimpiä oireita ovat esimerkiksi:

 • Erilaiset fyysiset oireet, esim. päänsärky, lihasjännitys ja -kipu, sydämentykytykset, huimaus, vatsavaivat tai -kivut
 • Tunnetason oireet, esim. ärtymys, ahdistuneisuus, itkuherkkyys, ailahtelevaisuus, alakulo, itkuherkkyys
 • Käyttäytymisessä näkyvät oireet, esim. unihäiriöt, vetäytyminen normaaleista toiminnoista, kärsimättömyys, hermostuneisuus ja levottomuus, vitkastelu
 • Ajatteluun liittyvät oireet, esim. keskittymisvaikeudet, pessimistiset ajatukset, vaikeus tehdä päätöksiä, kasvanut itsekritiikki, muistihäiriöt.

Pitkään jatkuva stressi voi aiheuttaa vakavia terveyshaittoja, kuten esimerkiksi sydänsairauksia, vakavaa masennusta, korkeaa verenpainetta sekä väsymystä ja uniongelmia. Hae tarvittaessa apua terveydenhuollon ammattilaiselta.

Opettele keinoja hallita stressiä

Stressinhallintaa opettelemalla pystyt pitämään stressin tasolla, jossa sen haittavaikutukset eivät häiritse. Stressinhallinnassa voit keskittyä:

 • Vaikuttamaan stressiä tuottavaan tilanteeseen.
 • Vaikuttamaan omiin ajattelutapoihin.
 • Vähentämään stressin vaikutuksia.

Selätä stressaava tilanne

Aloita helpoista asioista. Jos stressiä aiheuttavat liian vähäinen ulkoilu tai riittämätön lepo, tee muutoksia arjen rytmiisi. Joskus muutokset koskevat isompia asioita, vaikkapa opiskelupaikan tai -linjan vaihtoa. Listaa asioita tärkeysjärjestykseen ja pohdi vaadittavat toimet muutokselle.

Monesti stressi liittyy johonkin tiettyyn tilanteeseen, esimerkiksi esitelmän pitoon. Kohtaa stressaava tilanne uudestaan ja saat tärkeän kokemuksen tilanteesta selviämisestä. Voit myös jättää menemättä sellaisiin stressaaviin tilanteisiin, jotka eivät ole välttämättömiä.

Treenaa ajatuksiasi

 • Älä mene siihen halpaan, että ajattelet olevasi muita huonompi.
 • Pysähdy ja arvioi tilanne rauhassa: tunnista omat rajasi ja voimavarasi.
 • Ole armollinen itsellesi. Ole tyytyväinen siihen mitä olet saanut aikaiseksi.
 • Hylkää liialliset vaatimukset. Suhtaudu itseesi lempeämmin.
 • Murehtimisen ja vatvomisen sijaan, etsi konkreettisia ratkaisuja tilanteeseen.
 • Pyri hyväksymään menneet tapahtumat ja suuntaa katseesi eteenpäin.
 • Muista, että maailma ei kaadu pieniin murheisiin. Mokat ymmärretään ja hyväksytään.
 • Usko omaan kykyysi hallita stressiä ja vaikuttaa elämääsi.

Minimoi stressin vaikutukset

Ajanhallinta on hyvä keino hallita stressiä. Kokeile seuraavia vinkkejä:

 • Suunnittele ajankäyttösi huolellisesti.
 • Kysy: ”Mikä on olennaista ja missä järjestyksessä hommat pitää tehdä?”
 • Aseta lyhyen ja pitkän tähtäimen tavoitteita. Aikatauluta pienet askeleet kunkin tavoitteen saavuttamiseksi.
 • Aseta tehtävät tärkeysjärjestykseen. Karsi tarpeettomia hommia ja pyydä apua muilta.
 • Varaa aikaa mieluisiin ja mukaviin asioihin.

Ajanhallinta on hyvä keino hallita stressiä.

Hyödynnä myös ihmissuhteitasi stressin yhteydessä:

 • Ota vastaan tarjottu tuki.
 • Keskustele stressistä läheistesi ja ystäviesi kanssa.
 • Hakeudu muiden pariin, vaikka aina ei innostaisikaan.
 • Pidä huoli omista rajoistasi äläkä ole muiden vietävissä. Ole jämäkkä.

Kaiken A ja O on itsestä huolehtiminen arjen keskellä:

 • Pidä yllä arjen rytmiä ja tuttuja rutiineja.
 • Liiku itsellesi mieluisalla tavalla.
 • Nuku riittävästi.
 • Syö terveellisesti ja säännöllisesti.
 • Käytä alkoholia vain kohtuudella.
 • Tee mukavia, mielihyvää tuottavia asioita.
 • Lisää luontoelementtejä arkeesi.
 • Hemmottele itseäsi.
 • Rentoudu päivittäin.

Pohdittavaksi:

 • Mistä tunnistat, että olet stressaantunut?
 • Millaisia vaikutuksia stressillä on jaksamiseesi?
 • Miten käsittelet stressiäsi?

Lue lisää stressistä tai tee stressiin liittyviä harjoituksia.

Tutustu myös kokonaisuudessaan Ole oman elämäsi tähti! Opiskelijan opas elämäntaidoista -materiaaliin.


Tutustu myös

Ajatusten voimaa

Hallittua ajankäyttöä

Tunne stressitilasi – blogikirjoitus 

Opinnäytetyö – haasteita ja tunteita

Rentoudu päivittäin

Tunnista masennuksen oireet ajoissa

Tunteilla on viesti

Muualla verkossa

Otetta opiskeluun – ohjelma – Headsted

Stressaatko? – I love arki (YTHS)

Stressi – Terveyskirjasto

Stressi – Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö

Stressi kuuluu elämään – MIELI Suomen Mielenterveys ry

Kirjallisuutta

Aro, A. 2001. Kun on niin kiire, ettei ehdi tehdä mitään. Edita.
Jaari, A. 2007. Kylliksi itselleni. Edita.
Kataja, J. 2003. Rentoutuminen ja voimavarat. Edita.
Katajainen, A., Lipponen, K. & Litovaara, A. 2003. Voimavarat käyttöön. Hyvää oloa ja onnellisuutta.
Katajainen, A., Lipponen K. & Litovaara A. 2008. Voimaa! Oman tarinani mahdollisuudet. Duodecim.
Pietikäinen, A. 2010. Joustava mieli – vapaudu stressin, uupumuksen ja masennuksen yliotteesta. Porvoo. Duodecim.
Vartiovaara, I. 2008. Stressaa! Hyvä paha paine. Duodecim.