Hyppää sisältöön

NyytiCoaching

Ovatko opintosi loppusuoralla? Haluaisitko saada coachausta oman suuntasi löytämiseen ja potentiaalisi tunnistamiseen? Kaipaisitko tukea työelämään ja -uraan liittyvien tavoitteidesi kirkastamiseen?

Järjestämme NyytiCoaching-ohjelman kerran lukukaudessa. Haku kevään 2022 coaching-ohjelmaan on päättynyt. Kaikkiin hakeneisiin ollaan yhteydessä valinnoista huhtikuun kuluessa. Seuraavan kerran NyytiCoachingiin on mahdollista hakea mukaan syksyllä 2022. Lisätietoa hausta ilmoitetaan tällä sivulla viimeistään syyskuussa. Pysyhän siis kuulolla!

Mistä kyse?

NyytiCoachingin tavoitteena on tukea opiskelijaa työelämään siirtymisessä ja oman suunnan hahmottamisessa. Coachingin avulla on mahdollista lisätä itsetuntemustaan sekä oppia tunnistamaan omaa potentiaaliaan ja voimavarojaan.  

Coaching on yksilövalmennusta, jossa coach auttaa opiskelijaa selkeyttämään tavoitteitaan ja mahdollisuuksiaan. Coachingin yleisiin perusperiaatteisiin kuuluu coachattavan oman ajattelun tukeminen ja oivalluttaminen vuorovaikutuksellisin keinoin. Coach ei tarjoa valmiita vastauksia, vaan auttaa coachattavaa itse löytämään parhaat ajattelu- ja toimintatavat sekä ratkaisut hänen tilanteeseensa. Coaching perustuu coachin ja coachattavan väliseen luottamukselliseen suhteeseen, jossa painottuu asiakasta arvostava, yhdenvertaisuutta korostava asenne.

Coachingprosessiin sisältyy kolme kahdenkeskistä tapaamista (á 60 min) coachin ja coachattavan kesken, jotka toteutetaan noin kahden viikon välein pääasiassa verkkovälitteisesti (esim. Zoomissa, Teamsissa). Coaching on  maksutonta. Coacheina toimivat koulutetut ammatticoachit. Toimintaa koordinoi Nyyti ry yhteistyössä valtakunnallisen Ammatticoach-verkoston kanssa. 

Kenelle? 

NyytiCoaching on suunnattu opintojensa loppuvaiheessa oleville ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijoille sekä tohtorikoulutettaville. Koska coaching tapahtuu verkossa, voi mukaan hakea kaikkialta Suomesta. 

Coachingiin osallistuminen edellyttää coachattavalta omaa aktiivisuutta, riittäviä voimavaroja ja vahvaa henkistä sitoutumista koko coachingprosessiin. Tämä tarkoittaa osallistumista prosessiin sen alusta loppuun saakka, eli kaikkiin kolmeen tapaamiskertaan ja niiden välillä tapahtuvaan itsenäiseen työskentelyyn. 

Miten mukaan?

Haku kevätkauden 2022 NyytiCoaching-ohjelmaan on päättynyt. Kaikkiin hakeneisiin ollaan yhteydessä valinnoista huhtikuun kuluessa. Varsinainen coaching-prosessi tapahtuu huhti-kesäkuussa itsenäisesti coaching-parien, eli ammatticoachin ja coachattavan opiskelijan kesken. 

Seuraavan kerran NyytiCoachingiin on mahdollista hakea mukaan syksyllä 2022. Lisätietoa hausta ilmoitetaan tällä sivulla viimeistään syyskuussa. Pysyhän siis kuulolla!

Lue lisää NyytiCoachingista.

Oiva väylä oman tilanteen päivitykseen ja jatkoaskelien pohtimiseen <3 

Coachattava, syksy 2021

Lisätietoja: kehittämispäällikkö Leena Tuuttila,  leena.tuuttila@nyyti.fi, 050 431 8624