Yhdessä yhteisöksi


Yhdessä yhteisöksi -hankkeen (2018-2020) tarkoituksena on opiskelijoiden yhteisöön ja ryhmiin kuulumisen kokemuksen vahvistaminen. Yhteisöllisyyttä lisäämällä pyritään ehkäisemään opiskelijoiden kokemaa yksinäisyyttä ja ulkopuolisuutta.Tavoitteena on yhteisen asenneilmapiirin ja toimintakulttuurin muutos sekä korkeakouluyhteisöjen osaamisen ja valmiuksien vahvistuminen yhteisöllisyyden lisäämisessä.

Hankkeen toiminta suunnataan kaikille korkeakouluopiskelijoille, opiskelijatuutoreille sekä opiskeluyhteisöille, joilla tarkoitetaan opiskelijajärjestöissä, oppilaitoksissa, opiskeluterveydenhoidossa sekä muissa opiskelijoiden tukipalveluissa toimivia henkilöitä. Hankkeen pilottioppilaitoksina toimivat Jyväskylän yliopisto ja Laurea ammattikorkeakoulu.

Nyyti ry on päätoteuttaja hankkeessa. Yhteistyökumppaneita ovat Suomen Ylioppilaskuntien liitto SYL ry, Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry, Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY, Laurea ammattikorkeakoulu, Laurea ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Laureamko sekä Kirkkohallituksen oppilaitosyhteistyö.

Hanke on STEA-rahoitteista toimintaa.

Lisätietoja:
Henna Sihvonen, hankekoordinaattori
henna.sihvonen@nyyti.fi
050 475 9125

Kuvahaun tulos haulle syl logo        Kuvahaun tulos haulle samok logoKuvahaun tulos haulle kirkkohallitus                    Studentlife-pikkulogo                

 

Kuvahaun tulos haulle jyy logo              Kuvahaun tulos haulle laureamko laurea ammattikorkeakoulun opiskelijakunta                   Kuvahaun tulos haulle veikkaus tukee